Webové služby nad IS/STAG

Informační systém studijní agendy IS/STAG obsahuje kromě portálového rozhraní i rozhraní webových služeb. Webové služby slouží k napojování dalších počítačových systémů ke studijní agendě.

Webová služba je z pohledu klienta nějaké místo na webu (má svojí adresu URL), na kterém se provádí nějaká určená operace. Tato operace nejčastěji buď čte nebo zapisuje data do IS/STAG. Každá taková operace může mít nějaké vstupy - ať triviální (např. akademický rok) po celé seznamy položek, třeba seznam známek určený k zapsání. Obdobně má pak taková operace i svoje výstupy.

Jsou implementovány dva standardy webových služeb:

  • WebServices ("SOAP" služby) - standard určený především pro komunikaci typu stroj-stroj.
  • REST - služby podle návrhového vzoru REST. Ty jsou blíže uživatelům "lidem" a jednodušším komunikacím typu stroj-stroj - hodí se například na získávání jednoduchých dat z IS/STAG třeba na www stránky univerzitních pracovišť. Tyto služby fungují tak, že po přístupu na přesně danou adresu URL získáte přímo soubor s výstupem služby (v XML či jiném podporovaném formátu, např. JSON, CSV, XLS).

Abychom práci s webovými službami zjednodušili běžným uživatelům a navíc přidali některé další funkce, byla vytvořena nadstavbová aplikace umožňující volání webových služeb přehledně a jednoduše přes webové rozhraní, ve kterém se vstupní parametry vyplňují pomocí formuláře. Existují tedy přehledné webové stránky, které uživateli umožní výběr požadované služby, zadání jejích parametrů do připraveného formuláře a spuštění služby.

Ukázky volání služeb:

Harmonogram aktuálního akademického roku
XML /ws/services/rest/kalendar/getHarmonogramRoku
XLS (Excel) /ws/services/rest/kalendar/getHarmonogramRoku?outputFormat=XLS
JSON /ws/services/rest/kalendar/getHarmonogramRoku?outputFormat=JSON

Kalendář akademického roku 2013/2014
XML /ws/services/rest/kalendar/getKalendarRoku?rok=2013
XLS (Excel) /ws/services/rest/kalendar/getKalendarRoku?outputFormat=XLS
JSON /ws/services/rest/kalendar/getKalendarRoku?outputFormat=JSON

Seznam veškerých služeb je k dispozici na záložce Aktuální seznam služeb.