Modul webových služeb IS/STAG

Tento modul systému IS/STAG obsahuje programová rozhraní, která slouží k napojení dalších informačních systémů, webových a mobilních aplikací.

Detailní popis modulu naleznete na produktovém webu IS/STAG.

Seznam publikovaných rozhraní a jednotlivých služeb je k dispozici na záložce Up-to-date list of services.

Verze aplikace: REL_240617-2053