prijimacky
Description Přijímací řízení
Type REST
Address /ws/services/rest2/prijimacky
Specifikace
Title prijimacky

Operation

getKody
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Vrátí přehled použitých kódů v přijímacím řízení
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getKody
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String

getKodyObory
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Vrátí přehled použitých kódů v přijímacím řízení - až do úrovně oborů/kombinací
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getKodyObory
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String

getPrijimaciObory
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam přijímacích oborů dle zadaných kritérií otevřených nyní pro e-přihlášku. Bere vždy po každou fakultu aktuální rok, pro který právě probíhá přijímací řízení.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getPrijimaciObory
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String
misto String
forma String
typ String
rok String Je-li vyplněno, tak vrací přijímací obory na daný ak. rok. Jinak vrací na takový rok, na který aktuálně přijímací řízení běží (dle parametru EPR_PRELOM_ROKU a fakulty)
jenAktualni Boolean Zda vracet jen obory aktuální v daný okamžik. Není-li uvedeno, jako by bylo 'true'
lang String

getRizeniKombinace
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Najde kombinace oborů, které jsou v zadaném roce vypsané pro přijímačky
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniKombinace
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
fakulta String
jenPraveNyniOtevreneEPrihlasky Boolean Pokud je true, vrací pouze ty, které jsou v tuto chvíli otevřeny pro e-přihlášku
lang String

getRizeniObory
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Najde obory, které jsou v zadaném roce vypsané pro přijímačky
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniObory
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
fakulta String
jenPraveNyniOtevreneEPrihlasky Boolean Pokud je true, vrací pouze ty, které jsou v tuto chvíli otevřeny pro e-přihlášku
lang String

getRizeniStatistika
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Služba bude zrušena, aplikace je k dispozici v portálu! Vrátí statistiku přijímacího řízení dle zadaných parametrů. Vrací údaje dle vyhlášek MŠMT, především je podstatné, že vrací pouze uchazeče o vykazovaná studia. POZOR - zadat vzdy parametr ROK (a pripadne UROVEN) a pote zadat NEJVYSE JEDEN z parametru: 'fakulta', 'stprIdno', 'oborIdno', 'kombIdno' (v úvahu se bude vždy brát pouze jeden - ten poslední zadaný)! Parametry 'koloPrijimacihoRizeni' a 'typProgramu' lze pak uvest navic take, pokud chcete filtrovat dle kola prijimaciho rizeni a podle typu studijniho programu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStatistika
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta String
stprIdno Long
oborIdno Long
kombIdno Long
koloPrijimacihoRizeni Integer
typProgramu String
uroven Integer Možné hodnoty: 1=Univerzita, 2=Univerzita-Fakulta, 3=Univerzita-Fakulta-Program, 4=Univerzita-Fakulta-Program-Obor, 5=Univerzita-Fakulta-Program-Obor-Kolo. Neuvedeno => 5

getRizeniStatistikaSPredmety
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Služba bude zrušena, aplikace je k dispozici v portálu! Vrátí statistiku přijímacího řízení dle zadaných parametrů, až do úrovně s jednotlivými předměty. Vrací údaje dle vyhlášek MŠMT, především je podstatné, že vrací pouze uchazeče o vykazovaná studia. POZOR - zadat vzdy parametr ROK (a pripadne zobrazovatZeSS a zobrazovatJenPisemne) a pote zadat NEJVYSE JEDEN z parametru: 'fakulta', 'stprIdno', 'oborIdno', 'kombIdno' (v úvahu se bude vždy brát pouze jeden - ten poslední zadaný)! Parametry 'koloPrijimacihoRizeni' a 'typProgramu' lze pak uvest navic take, pokud chcete filtrovat dle kola prijimaciho rizeni a podle typu studijniho programu.
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStatistikaSPredmety
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta String
stprIdno Long
oborIdno Long
kombIdno Long
koloPrijimacihoRizeni Integer
typProgramu String
zobrazovatZeSS Boolean Zda zobrazovat i předměty ze SŠ. Není-li uvedeno, pak ano.
zobrazovatJenPisemne Boolean Zda zobrazovat jen předměty s formou písemnou. Není-li uvedeno, pak ne.

getRizeniStatistikaSpec
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Služba bude zrušena, aplikace je k dispozici v portálu! Alternativa pro službu getRizeniStatistika. Má úplně stejný vstup/výstup, jen ji lze speciálně nakonfigurovat pro přístup vybraných uživatelů
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStatistikaSpec
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary service forbidden
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta String
stprIdno Long
oborIdno Long
kombIdno Long
koloPrijimacihoRizeni Integer
typProgramu String
uroven Integer Možné hodnoty: 1=Univerzita, 2=Univerzita-Fakulta, 3=Univerzita-Fakulta-Program, 4=Univerzita-Fakulta-Program-Obor, 5=Univerzita-Fakulta-Program-Obor-Kolo. Neuvedeno => 5

getRizeniStudijniProgramy
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Najde studijní programy, které mají v zadaném roce alespoň jeden vypsaný obor pro přijímačky
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getRizeniStudijniProgramy
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
fakulta String
lang String

getVysledkyKody
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí přehled použitých výsledků zápisu versus kódy rozhodnutí v přijímacím řízení
HTTP metoda GET
Adresa /ws/services/rest2/prijimacky/getVysledkyKody
Možné výstupní MIME typy application/xml, text/xml, application/json, text/yaml, text/csv, application/vnd.ms-excel, application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String