ciselniky
Description Číselníky STAGu
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ciselniky
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title CiselnikyServiceImplPort

Operation

deletePracoviste
Garance Garantováno minimálně do 20.7.2025
Comment Smaže existující pracoviště z číselníku.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pracovisteForDelete String Zkratka pracoviště, které smazat.

getCasovaRada
Garance Garantováno minimálně do 20.7.2025
Comment Vrátí časovou řadu podle jejího kódu - tj. seznam položek časové řady.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
kod String Kód (=název) časové řady. Seznam časových řad školy lze najít dotazem na číselník s názvem 'CASOVA_RADA' (služba 'getCiselnik').

getCiselnik
Garance Garantováno minimálně do 20.7.2025
Comment Vrátí obsah číselníku zadaného doménou.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
domena String Název domény číselníku. Seznam domén lze zjistit službou 'getSeznamDomen'.
lang String

getCiselnikNewDomains
Garance Garantováno minimálně do 20.7.2025
Comment Vrátí seznam nazvu domen ciselniku
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getCiselnikNewItems
Garance Garantováno minimálně do 20.7.2025
Comment Vrátí položky číselníku dle zadaného dotazu
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
domena String Doména. Seznam domen lze zjistit metodou 'getCiselnikNewDomains'
key String Klíč - tj. interní reprezentace hodnoty tohoto číselníku. Vyplňte v případě, že chcete vrátit pouze položku s tímto jedním konkrétním klíčem.
resultsStartAt Integer Je-li vyplněno, udává, od jaké pozice v seznamu vracet výsledky, určeno např. pro stránkování. První pozice má index 0.
resultsEndAt Integer Je-li vyplněno, udává, do jaké pozice v seznamu vracet výsledky, určeno např. pro stránkování. První pozice má index 0.
onlyValidItems Boolean Určuje, zda vracet pouze platné položky. Není-li vyplněno, vrací se pouze platné položky.
sortItems Boolean Určuje, zda budou výsledné položky seřazené. Není-li vyplněno, položky nebudou seřazené (resp. není garantováno jejich pořadí).
lang String Jazyk. Využívá se pokud je požadavek na seřazení položek. Výchozí hodnota je 'cs'

getHierarchiePracovist
Garance Garantováno minimálně do 20.7.2025
Comment Vrátí seznam všech pracovišť, hierarchicky uspořádaný.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getSeznamDomen
Garance Garantováno minimálně do 20.7.2025
Comment Vrátí seznam nazvu vsech domen, ktere jsou v ciselniku.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getSeznamPracovist
Garance Garantováno minimálně do 20.7.2025
Comment Vrátí seznam pracovišť. Nejsou-li uvedený žádné parametry, vrací všechna pracoviště. Jinak se filtruje podle parametrů.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
zkratka String Zkratka pracoviště, není-li uvedeno, nezáleží na tomto parametru.
nadrazenePracoviste String Zkratka nadřazeného pracoviště, není-li uvedeno, nezáleží na tomto parametru.
typPracoviste String Typ pracoviště, není-li uvedeno, nezáleží na tomto parametru.

insertPracoviste
Garance Garantováno minimálně do 20.7.2025
Comment Vloží do číselniku nové pracovište. Vrací zpět informace o tomto záznamu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pracoviste WSPracovisteForEdit Pracoviště, které vložit do systému. Povinné položky jsou: zkratka, cisloPracoviste, nadrazenePracoviste (zkratka nadřazeného pracoviště. Nejvyšší pracoviště je vždy REK), nazev, typPracoviste (klíč položky z číselníku TYP_PRACOVISTE)

insertTitul
Garance Garantováno minimálně do 20.7.2025
Comment Vlozi do ciselniku novy titul pred nebo titul za (jako domena musi byt uvedeno 'TITUL_PRED' nebo 'TITUL_ZA', nic jineho neni podporovano). Automaticky vygeneruje klic noveho zaznamu. Vraci zpet informace o tomto zaznamu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ciselnikItem WSCiselnikItemForEdit Položka k vložení. Povinné údaje jsou: domena, valueCs. Další nepovinné jsou: zkratka, valueEn.

updatePracoviste
Garance Garantováno minimálně do 20.7.2025
Comment Upraví existující pracoviště v číselníku. Upraví pouze ty položky, které byly předány.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pracoviste WSPracovisteForEdit Pracoviště, které upravit. Povinná položka je pouze 'zkratka', ostatní položky jsou upraveny, jsou-li vyplněny.

updateTitul
Garance Garantováno minimálně do 20.7.2025
Comment Upraví existující titul v číselníku.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ciselnikItem WSCiselnikItemForEdit Titul k úpravě. Povinná položka je 'key' (klíč položky), upraveny pak mohou být položky: valueCs, valueEn, zkratka