predmety
Description Předměty
Type SOAP
Address /ws/services/soap/predmety
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title PredmetyServiceImplPort

Operation

getInfoOOboruPredmetu
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí informaci o jednom zadaném oboru daného předmětu. Je to vlastně výběr jedné z položek vrácených službou 'getOboryPredmetu'.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String
oborIdno Long
lang String

getLiteraturaPredmetu
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam literatury uvedené u předmětu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String
lang String

getNeakreditovanePredmety
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Zobrazi informace o neakreditovanych predmetech. Pri exportu do XLS jsou barevne zvyrazneny polozky predmetu, u kterych doslo ke zmene oproti akreditovanemu stavu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Secretary to faculty)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stavAkreditace String Zobrazuje pouze předměty se zadaným stavem akreditace. Pozor, varianta A není funkční, protože služba vždy vrací pouze neakreditované předměty.
fakulta String
katedra String
rok String

getNeakreditovanePredmetyEcts
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Zobrazi informace o neakreditovanych predmetech - ECTS. Pri exportu do XLS jsou barevne zvyrazneny polozky predmetu, u kterych doslo ke zmene oproti akreditovanemu stavu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Secretary to faculty)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stavAkreditace String Zobrazuje pouze předměty se zadaným stavem ECTS akreditace. Pozor, varianta A není funkční, protože služba vždy vrací pouze neakreditované předměty.
fakulta String
katedra String
rok String

getNeakreditovanePredmetySeznamZmen
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Zobrazi informace o neakreditovanych predmetech - zobrazi pouze seznam predmetu a seznam polozek, ve kterych doslo ke zmene.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Secretary to faculty)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stavAkreditace String Zobrazuje pouze předměty se zadaným stavem akreditace. Pozor, varianta A není funkční, protože služba vždy vrací pouze neakreditované předměty.
fakulta String
katedra String
rok String

getOboryPredmetu
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam oborů, ve kterých se předmět vyskytuje + mnoho souvisejících údajů.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String
lang String

getPredmetECTSInfo
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Služba bude zrušena, využívejte novou WS qram/getQRAMPredmetu! Vrátí informace o předmětu z hlediska ECTS údajů. Lze používat vyhledávací masky pro parametry.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String
katedra String
zkratka String
rok String
garantUcitIdno Long Je-li uvedeno ucitIdno, pak jsou zobrazeny pouze předměty, kterých je tento učitel garantem. Není-li uvedeno, na garantovi nezáleží.
oborIdno Long Je-li uvedeno oborIdno, pak jsou zobrazeny pouze předměty, které patří do zadaného oboru. Není-li uvedeno, na oboru nezáleží.
zobrazovatVECTS String Je-li uvedeno ANO nebo NE, vrací pouze předměty, u nichž je v položce 'zobrazovat v ECTS' uvedena příslušná hodnota. Není-li uvedeno, na této položce nezáleží.
akreditace String
ectsAkreditace String

getPredmetInfo
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí kompletní informaci o předmětu, včetně sylabu atd. Vrací vždy pouze 1 předmět, nelze použít vyhledávací masky.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String
lang String

getPredmetInfoPDF
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí kompletní informaci o předmětu v PDF, včetně sylabu atd. Vrací vždy pouze 1 předmět, nelze použít vyhledávací masky.
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String
lang String

getPredmetyByBlok
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů bloku zadaného jeho identifikačním číslem blokIdno
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
blokIdno Long
vyznamPredmetu String Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
lang String

getPredmetyByBlokFullInfo
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů bloku zadaného jeho identifikačním číslem blokIdno - kompletni info o předmětech
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
blokIdno Long
vyznamPredmetu String Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
lang String

getPredmetyByFakulta
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů fakulty nebo celé univerzity
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String Fakulta. Není-li uvedeno, vyhledají se předměty celé univerzity.
rok String
vyucovaciJazyk String Je-li uveden, vybere jen předměty, které jsou vyučovány v tomto jazyce
jenNabizeneECTSPrijezdy Boolean Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
lang String

getPredmetyByFakultaFullInfo
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů fakulty nebo celé univerzity s plnými informacemi o předmětech. Pozor, tento dotaz může trvat i několik MINUT!
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String Fakulta. Není-li uvedeno, vyhledají se předměty celé univerzity.
rok String
vyucovaciJazyk String Je-li uveden, vybere jen předměty, které jsou vyučovány v tomto jazyce
jenNabizeneECTSPrijezdy Boolean Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
lang String

getPredmetyByKatedra
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů katedry (případně všech kateder na celé škole)
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String Není-li zadáno či je uveden znak %, vrací seznam předmětů všech kateder
rok String
semestr String
jenNabizeneECTSPrijezdy Boolean Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
lang String

getPredmetyByKatedraFullInfo
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů katedry s plnými informacemi o předmětech. Pozor, tento dotaz může trvat poměrně dlouho!
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String Není-li zadáno či je uveden znak %, vrací seznam předmětů všech kateder
rok String
semestr String
jenNabizeneECTSPrijezdy Boolean Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
lang String

getPredmetyByObor
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů celého oboru. Obor může být zadán buď svým identifikačním číslem 'oborIdno' nebo číslem oboru 'cisloOboru'. Je-li uvedeno obojí, bere se pouze podle 'oborIdno'.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
cisloOboru String Číslo oboru
rok String
vyznamPredmetu String Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
lang String

getPredmetyByOborFullInfo
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů celého oboru - kompletni info o předmětech. Obor může být zadán buď svým identifikačním číslem 'oborIdno' nebo číslem oboru 'cisloOboru'. Je-li uvedeno obojí, bere se pouze podle 'oborIdno'.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
cisloOboru String Číslo oboru
rok String
vyznamPredmetu String Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
lang String

getPredmetyByStudent
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů studenta zadaného jeho osobním číslem
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
semestr String Semestr studia studenta. Neni-li zadano nic, vrati pro aktualni semestr (dle kalendare IS/STAG pro aktualni den). Je-li zadana hodnota '%', vrati predmety bez ohledu na semestr
rok String Akad. rok studia studenta. Neni-li zadano nic, vrati pro aktualni akademicky rok (dle kalendare IS/STAG pro aktualni den). Je-li zadana hodnota '%', vrati predmety bez ohledu na ak. rok
nevracetUznane Boolean Je-li TRUE, pak sluzba NEvrati predmety, ktere byly studentovi uznany. Je-li FALSE nebo neni uvedeno, sluzba vraci vsechny predmety bez ohledu na to, zda byly ci nebyly uznane
lang String

getPredmetyByUcitel
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů vyučujícího zadaného jeho identifikačním číslem ucitIdno
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long
katedra String
rok String
jenCoMajiVyuku Boolean Je-li true, vraci jen predmety, ktere maji v danem akademickem roce nastaveno MA_VYUKU = A
lang String

getPredmetyPodLimit
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů pracoviště, na nichž je zapsáno méně studentů, než je stanovené minimum (a na nichž není ani jeden student zapsaný se statutem A).
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
pracoviste String Pracoviste predmetu. Lze pouzit i hierarchicky pres ciselnik pracovist, tj. lze zadat napr. i celou fakultu ci REK
rok String
lang String

najdiPredmety
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vyhledá předmět podle několika možných podmínek
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
nazev String
pracoviste String
zkratka String
rok String
lang String