programy
Description Studijní programy, obory, segmenty atd.
Type SOAP
Address /ws/services/soap/programy
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title ProgramyServiceImplPort

Operation

getBlokInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí detailní informace o bloku dle jeho identifikačního čísla blokIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
blokIdno Long
lang String

getBlokyPlanu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam bloků plánu zadaného identifikačním číslem plánu stplIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stplIdno Long
lang String

getBlokySegmentu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam bloků segmentu zadaného identifikačním číslem segmentu sespIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
sespIdno Long
lang String

getOblastiVzdelavaniProgramu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrati seznam oblasti vzdelavani pro zadany studijni program.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stprIdno long
lang String

getOborInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí detailní informace o oboru dle jeho identifikačního čísla oborIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
lang String

getOboryQRAMInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí detailní informace o oborech vcetne informaci kvalifikacniho ramce (QRAM).
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
fakulta String
rok String
forma String Forma programu
typ String Typ programu
jazyk String Jazyk programu
pouzePlatne Boolean Zda zobrazovat pouze platne obory. Pokud neni uvedeno, jsou ukazany vsechny obory.

getOboryStudijnihoProgramu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam oborů studijního programu zadaného identifikačním číslem stud. programu stprIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stprIdno Long
rok String Vrací seznam oborů, které jsou v zadaném akademickém roce platné. Pokud rok není zadán, je použit aktuální akademický rok.
lang String

getPlanInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí detailní informace o studijním plánu dle jeho identifikačního čísla stplIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stplIdno Long
lang String

getPlanyOboru
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studijních plánů oboru zadaného identifikačním číslem oboru oborIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
rok String Rok platnosti studijních plánů, které jsou požadovány. Není-li rok uveden, použije se aktuální akademický rok.
lang String

getPlanyStudenta
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí detailní informace o studijním plánu či plánech, které má zadaný student přiřazen v zadaný ak. rok.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
osCislo String
rok String Ak. rok studia studenta. Není-li rok uveden, použije se aktuální akademický rok.
lang String

getSegmentInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí detailní informace o segmentu dle jeho identifikačního čísla sespIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
sespIdno Long
lang String

getSegmentyPlanu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam segmentů plánu zadaného identifikačním číslem plánu stplIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stplIdno Long
lang String

getStudijniProgramInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí detailní informace o studijním programu dle jeho identifikačního čísla stprIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stprIdno Long
lang String

getStudijniProgramy
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Najde studijní programy podle zadaných kritérií
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String
rok String
kod String Kod programu
forma String Forma programu
typ String Typ programu
jazyk String Jazyk programu
profil String Profil programu
pouzePlatne Boolean Zda zobrazovat pouze platne programy. Pokud neni uvedeno, jsou ukazany vsechny programy.
lang String