ng_predmety
Description Předměty
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_predmety
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_predmetyServiceImplPort

Operation

getPredmetyDetailniInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Detailní informace o předmětech včetně nového QRAM
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_fakulta String Fakulta předmětu
p_prac_zkr String Katedra předmětu
p_zkr_predm String Zkratka předmětu
p_rok_varianty String Rok varianty předmětu
p_stav_akreditace String Stav akreditace předmětu
p_garant_prijmeni String Příjmení garanta

getPredmetyPlanuDetailniInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Detailní informace o předmětech stud. plánů včetně nového QRAM
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_fakulta String Fakulta programu
p_typ String Typ programu
p_forma String Forma programu
p_stpridno BigDecimal Studijní program
p_oblast_vzdelavani String Oblast vzdělávání programu
p_obor String Specializace
p_jazyk String Vyučovací jazyk
p_verze_planu String Verze plánu
p_rok_platnosti String Rok platnosti plánu

searchSimplePredmety
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Jednoduché vyhledávání předmětů podle několika kritérií.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_lang String Jazyk výstupu
p_fakulta String Fakulta předmětu
p_pracZkr String Katedra předmětu
p_zkrPredm String Zkratka předmětu
p_rokVarianty String Rok varianty předmětu
p_nazev String Název předmětu
p_kredity String Počet kreditů
p_vyukaZs String Výuka ZS?
p_vyukaLs String Výuka LS?
p_jazykZkr String Jazyk výuky předmětu
p_urovenVypoctena String Úroveň - vypočtená
p_skupinaAkreditaceZkr String Skupina akreditace
p_ectsNabizetUPrijezdu String Nabízet u ECTS příjezdů?
p_ectsZobrazit String Zobrazit v ECTS Course Catalogu?