ng_users
Description Uživatelé a konta
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_users
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_usersServiceImplPort

Operation

getStavStudentaVsechnaStudia
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí informaci o osobě studenta přes všechna jeho studia. Použití: Na napojení k IdM systémům, lze stahovat informace jednotlivě či přes celý seznam uživatelů.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rodCislo String Rodné číslo
externalId String Externí identifikátor
externalUsername String Externí uživatelské jméno
identifikator String Identifikátor