users
Description Uživatelé - Spojení mezi externím uživatelským jménem a identitami v IS/STAG.
Type SOAP
Address /ws/services/soap/users
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title UsersServiceImplPort

Operation

activateStagUser
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Aktivuje nebo deaktivuje uživatelské konto.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stagUserNameForUpdate String Uživatelské jméno, u kterého provést změnu.
stavAktivace String Aktivovat (A) ci zneplatnit (N) dane uzivatelske konto?

deleteStagUser
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stagUserNameForDelete String

getExternalLoginByOsobniCislo
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí externí login studenta podle jeho osobního čísla. Může vrátit prázdný řetězec - student nemusí mít externí login.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
osCislo String

getExternalLoginByUcitIdno
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí externí login učitele na základě STAGovského ID (ucitIdno).
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long STAG ID učitele (ucitIdno).

getKalendarOsoby
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí rozvrh osoby na podle jejího externího loginu (pripadne podle jejiho linku vygenerovaneho v portalu), ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar). Pokud má osoba více identit (student i učitel, více os. čísel..), vrací všechny identity dohromady. Pro studenta vrací rozvrh jeho předmětů plus termíny zkoušek, na kterých je/byl přihlášen, pro vyučujícího rozvrh jím vyučovaných předmětů a termínů jím zkoušených zkoušek
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Externí login uživatele nebo speciální link uživatele vygenerovaný v portálu (přístup přes orion login bude brzy omezen)
rokOd Long
rokDo Long
semestr String Semestr. Není-li uveden, berou se oba semestry
lang String

getOsoba
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrati osobu z tabulky OSOBY zadanou PRAVE jednim ze svych identifikatoru (osobIdno, osCislo, rodCislo).
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SP (Officer in charge)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osobIdno Long
osCislo String
rodCislo String

getOsobniCislaByExternalLogin
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam osobních čísel studenta dle jeho zadaného externího loginu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Externí login studenta
pouzeStudujici Boolean Je-li true (defaultne), vraci pouze aktualne studujici nebo prerusena studia. Je-li false, vraci vsechny

getStagUserForStagLogin
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí informaci o roli uživatele dle jeho zadaného IS/STAG loginu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String IS/STAG login uživatele

getStagUserListForExternalLogin
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí uživatele dle jeho zadaného externího loginu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
externalLogin String Externí login uživatele

getStagUserListForExternalLoginV2
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí uživatele dle jeho zadaného externího loginu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
externalLogin String Externí login uživatele

getStagUsersRoles
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrací seznam uživatelů a jejich rolí v IS/STAG dle zadané fakulty, katedry a dalších parametrů. Uživatelé s rolí fakulta mohou vidět jen svoji fakultu, uživatelé s rolí katedra jen svoji katedru.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Secretary to faculty)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakulta String
katedra String
idRole String

getUcitIdnoByExternalLogin
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) na základě externího uživatelského jména učitele.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
externalLogin String Externí login učitele.

insertOsoba
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vlozi do systemu novou osobu. Vraci zpet informace o teto osobe plus vyplnene osobidno (ktere databaze generuje sama). Neni-li zadano rodne cislo, vygeneruje se pseudorodny kod podle data narozeni a pohlavi.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SP (Officer in charge)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osoba WSOsobaBean

insertStagUser
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stagUserForInsert WSStagUserForEdit

updateOsoba
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Upravi zaznam v tabulce OSOBY. Upravuje pouze ty polozky, jejichz hodnota byla predana (tj. neni prazdna nebo null).
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SP (Officer in charge)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osoba WSOsobaBean