ng_programy
Description Studijní programy a plány
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_programy
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_programyServiceImplPort

Operation

selectKombinaceInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí informaci o kombinaci zadané svým kombIdno
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
kombIdno BigDecimal ID kombinace