cro_ucitele
Description CRO STAG ucitele Služby.
Type SOAP
Address /ws/services/soap/cro_ucitele
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title StagUciteleCroServiceImplPort

Operation

deleteUcitele
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Smaže učitele. Ucitele lze identifikovat buď identifikátorem ucitIdno, rodnym cislem nebo externimId = CRO_ID)
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
where WSUcitelWhere
jeBudouciZamestnanec String Bude mit dalsi pomer v budoucnosti ?. A/N

insertUcitele
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Vloží do systému nového učitele. Vrací zpět ucitIdno (ktere IS/STAG vygeneruje sám)
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitel WSOsobaUcitel

selectAllUcitele
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Vrátí vsechny ucitele
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)

selectUcitele
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Vrátí ucitele dle zadaneho identifikatoru
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
where WSUcitelWhere

updateUcitele
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Změní údaje učitele. Upravuje pouze ty položky, jejichž hodnota byla předána.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitel WSOsobaUcitel
where WSUcitelWhere