ciselniky
Description Číselníky STAGu
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ciselniky
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title CiselnikyServiceImplPort

Operation

deletePracoviste
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Smaže existující pracoviště z číselníku.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pracovisteForDelete String Zkratka pracoviště, které smazat.

getCasovaRada
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí časovou řadu podle jejího kódu - tj. seznam položek časové řady.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
kod String Kód (=název) časové řady. Seznam časových řad školy lze najít dotazem na číselník s názvem 'CASOVA_RADA' (služba 'getCiselnik').

getCiselnik
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí obsah číselníku zadaného doménou.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
domena String Název domény číselníku. Seznam domén lze zjistit službou 'getSeznamDomen'.
lang String

getCiselnikNewDomains
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam nazvu domen ciselniku
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getCiselnikNewItems
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí položky číselníku dle zadaného dotazu
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
domena String Doména. Seznam domen lze zjistit metodou 'getCiselnikNewDomains'
key String Klíč - tj. interní reprezentace hodnoty tohoto číselníku. Vyplňte v případě, že chcete vrátit pouze položku s tímto jedním konkrétním klíčem.
resultsStartAt Integer Je-li vyplněno, udává, od jaké pozice v seznamu vracet výsledky, určeno např. pro stránkování. První pozice má index 0.
resultsEndAt Integer Je-li vyplněno, udává, do jaké pozice v seznamu vracet výsledky, určeno např. pro stránkování. První pozice má index 0.
onlyValidItems Boolean Určuje, zda vracet pouze platné položky. Není-li vyplněno, vrací se pouze platné položky.
sortItems Boolean Určuje, zda budou výsledné položky seřazené. Není-li vyplněno, položky nebudou seřazené (resp. není garantováno jejich pořadí).
lang String Jazyk. Využívá se pokud je požadavek na seřazení položek. Výchozí hodnota je 'cs'

getHierarchiePracovist
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam všech pracovišť, hierarchicky uspořádaný.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getSeznamDomen
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam nazvu vsech domen, ktere jsou v ciselniku.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getSeznamPracovist
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam pracovišť. Nejsou-li uvedený žádné parametry, vrací všechna pracoviště. Jinak se filtruje podle parametrů.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
zkratka String Zkratka pracoviště, není-li uvedeno, nezáleží na tomto parametru.
nadrazenePracoviste String Zkratka nadřazeného pracoviště, není-li uvedeno, nezáleží na tomto parametru.
typPracoviste String Typ pracoviště, není-li uvedeno, nezáleží na tomto parametru.

insertPracoviste
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vloží do číselniku nové pracovište. Vrací zpět informace o tomto záznamu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pracoviste WSPracovisteForEdit Pracoviště, které vložit do systému. Povinné položky jsou: zkratka, cisloPracoviste, nadrazenePracoviste (zkratka nadřazeného pracoviště. Nejvyšší pracoviště je vždy REK), nazev, typPracoviste (klíč položky z číselníku TYP_PRACOVISTE)

insertTitul
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vlozi do ciselniku novy titul pred nebo titul za (jako domena musi byt uvedeno 'TITUL_PRED' nebo 'TITUL_ZA', nic jineho neni podporovano). Automaticky vygeneruje klic noveho zaznamu. Vraci zpet informace o tomto zaznamu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ciselnikItem WSCiselnikItemForEdit Položka k vložení. Povinné údaje jsou: domena, valueCs. Další nepovinné jsou: zkratka, valueEn.

updatePracoviste
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Upraví existující pracoviště v číselníku. Upraví pouze ty položky, které byly předány.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pracoviste WSPracovisteForEdit Pracoviště, které upravit. Povinná položka je pouze 'zkratka', ostatní položky jsou upraveny, jsou-li vyplněny.

updateTitul
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Upraví existující titul v číselníku.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ciselnikItem WSCiselnikItemForEdit Titul k úpravě. Povinná položka je 'key' (klíč položky), upraveny pak mohou být položky: valueCs, valueEn, zkratka
cro_studenti
Description CRO STAG studetni Služby.
Type SOAP
Address /ws/services/soap/cro_studenti
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title StagStudentiCroServiceImplPort

Operation

najdiPredmety
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí vsechny predmety zadaneho studia - identifikatoru role - v roce
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
pracoviste String
zkratka String
rok String
lang String

selectAllOsoby
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí vsechny osoby
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)

selectAllRole
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí vsechny role osoby
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)

selectAllRoleOsoby
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí vsechny role osoby dle dane zadanaho identifikatoru
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
idOsoby Integer id osoby ve Stagu - OSOBIDNO
idExterni String id osoby v externim systemu = CRO_ID
usernameExterni String username osoby v externim systemu = ORION
rodneCislo String

selectChangedOsoby
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam ID osob, u kterych doslo v casem rozpeti from - to ke zmene
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
from Date
to Date

selectChangedRole
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam ID roli, u kterych doslo v casem rozpeti from - to ke zmene
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
from Date
to Date

selectOsoba
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí osobu dle zadaneho identifikatoru
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
idOsoby Integer id osoby ve Stagu - OSOBIDNO
idExterni String id osoby v externim systemu = CRO_ID
usernameExterni String username osoby v externim systemu = ORION
rodneCislo String

selectOsobaByRole
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí osobu dle zadaneho indetifikatoru role
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
lokalniId String id role ve Stagu - pro studium OS_CISLO

selectPredmetyStudia
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí vsechny predmety zadaneho studia - identifikatoru role - v aktualnim ak.roce
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
lokalniId String id role ve Stagu - pro studium OS_CISLO

selectRoliOsoby
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí roli osoby dle dane zadanaho identifikatoru
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
lokalniId String id role ve Stagu - pro studium OS_CISLO
nazevRole String STUDENT, ORION, ....

updateOsoba
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vlozi/Updatuje jednu z polozek: 1. IdExterni u Studenta ve Stagu, 2. ORION username studenta, 3. EMAIL studenta (zadne jine polozky neupdatuje)
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osoba WSOsoba Položky k úpravě osoby. Upravuje se jen idExterni. Jako identifikátor musí být uvedeno idOsoby = OSOBIDNO nebo rodCislo
cro_ucitele
Description CRO STAG ucitele Služby.
Type SOAP
Address /ws/services/soap/cro_ucitele
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title StagUciteleCroServiceImplPort

Operation

deleteUcitele
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Smaže učitele. Ucitele lze identifikovat buď identifikátorem ucitIdno, rodnym cislem nebo externimId = CRO_ID)
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
where WSUcitelWhere
jeBudouciZamestnanec String Bude mit dalsi pomer v budoucnosti ?. A/N

insertUcitele
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vloží do systému nového učitele. Vrací zpět ucitIdno (ktere IS/STAG vygeneruje sám)
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitel WSOsobaUcitel

selectAllUcitele
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí vsechny ucitele
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)

selectUcitele
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí ucitele dle zadaneho identifikatoru
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
where WSUcitelWhere

updateUcitele
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Změní údaje učitele. Upravuje pouze ty položky, jejichž hodnota byla předána.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitel WSOsobaUcitel
where WSUcitelWhere
ects
Description ECTS služby.
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ects
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title EctsServiceImplPort

Operation

getPrijezdy
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam příjezdů podle zadaných parametrů
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
EI (ECTS Institutional Coordinator)
EP (ECTS Departmental Coordinator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stpoIdno Long ID osoby prijezdu
stpsIdno Long ID prijezdu
osCislo String
rodneCislo String
jmeno String
prijmeni String
fakultaKoordinatora String
rokPrijezdu String
iCoord String Stav prirazeni koordinatora instituce (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
dCoord String Stav prirazeni koordinatora fakulty (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
aktualnostStavu String Aktualnost stavu: 1-pred prijezdem, 2-probiha, 3-ukoncena
zastIdno Long ID stavu prijezdu
financovani String Financovani
typVyjezdu String Typ vyjezdu
koordinatorUcitIdno Long UcitIdno koordinatora
osobyPrijezdy String Moznosti: '1' - jen osoby s prijezdem. '2' - jen osoby bez prijezdu, '3' (nebo nevyplneno) - vsechny moznosti
semestrPredmetu String Najde jen ty, ktere maji alespon 1 predmet v zadanem semestru
skolaIdno Long ID skoly
statIdno Long ID statu
obdobiOd Date Obdobi mobility OD
obdobiDo Date Obdobi mobility DO

getPrijezdyByStavMobility
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam příjezdů, které jsou v zadaném stavu mobility..
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
EI (ECTS Institutional Coordinator)
EP (ECTS Departmental Coordinator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
zastIdno Integer Stav mobility.

getPrijezdyShort
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam příjezdů podle zadaných parametrů - odlehčenou verzi výstupu (méně sloupců)
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
EI (ECTS Institutional Coordinator)
EP (ECTS Departmental Coordinator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stpoIdno Long ID osoby prijezdu
stpsIdno Long ID prijezdu
osCislo String
rodneCislo String
jmeno String
prijmeni String
fakultaKoordinatora String
rokPrijezdu String
iCoord String Stav prirazeni koordinatora instituce (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
dCoord String Stav prirazeni koordinatora fakulty (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
aktualnostStavu String Aktualnost stavu: 1-pred prijezdem, 2-probiha, 3-ukoncena
zastIdno Long ID stavu prijezdu
financovani String Financovani
typVyjezdu String Typ vyjezdu
koordinatorUcitIdno Long UcitIdno koordinatora
osobyPrijezdy String Moznosti: '1' - jen osoby s prijezdem. '2' - jen osoby bez prijezdu, '3' (nebo nevyplneno) - vsechny moznosti
semestrPredmetu String Najde jen ty, ktere maji alespon 1 predmet v zadanem semestru
skolaIdno Long ID skoly
statIdno Long ID statu
obdobiOd Date Obdobi mobility OD
obdobiDo Date Obdobi mobility DO

getVyjezdy
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam výjezdů podle zadaných parametrů
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
EI (ECTS Institutional Coordinator)
EP (ECTS Departmental Coordinator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stvyIdno Long ID vyjezdu
osCislo String
jmeno String
prijmeni String
fakulta String Fakulta studenta
stavStudenta String Stav studenta
typStudia String Typ studentova studijniho programu.
rokVyjezdu String
iCoord String Stav prirazeni koordinatora instituce (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
dCoord String Stav prirazeni koordinatora fakulty (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
aktualnostStavu String Aktualnost stavu: 1-pred vyjezdem, 2-probiha, 3-ukoncena
zastIdno Long ID stavu vyjezdu
financovani String Financovani
koordinatorUcitIdno Long UcitIdno koordinatora
typVyjezdu String Typ vyjezdu
semestrPredmetu String Najde jen ty, ktere maji alespon 1 predmet v zadanem semestru
skolaIdno Long ID skoly
statIdno Long ID statu
obdobiOd Date Obdobi mobility OD
obdobiDo Date Obdobi mobility DO
platnostVyjezdu String Platnost vyjezdu
prvniSemestrVyjezdu String První semestr vyjezdu
jenProdlouzeneVyjezdy Boolean Pouze prodlouzene vyjezdy?

getVyjezdyShort
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam výjezdů podle zadaných parametrů - odlehčenou verzi výstupu (méně sloupců)
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
EI (ECTS Institutional Coordinator)
EP (ECTS Departmental Coordinator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stvyIdno Long ID vyjezdu
osCislo String
jmeno String
prijmeni String
fakulta String Fakulta studenta
stavStudenta String Stav studenta
typStudia String Typ studentova studijniho programu.
rokVyjezdu String
iCoord String Stav prirazeni koordinatora instituce (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
dCoord String Stav prirazeni koordinatora fakulty (zadaneho v koordinatorUcitIdno): 0-libovolny prirazeny, 1-prirazeny onen zadany v koordinatorUcitIdno, 2-prideleny jiny nez koordinatorUcitIdno, 3-neprirazeny zadny
aktualnostStavu String Aktualnost stavu: 1-pred vyjezdem, 2-probiha, 3-ukoncena
zastIdno Long ID stavu vyjezdu
financovani String Financovani
koordinatorUcitIdno Long UcitIdno koordinatora
typVyjezdu String Typ vyjezdu
semestrPredmetu String Najde jen ty, ktere maji alespon 1 predmet v zadanem semestru
skolaIdno Long ID skoly
statIdno Long ID statu
obdobiOd Date Obdobi mobility OD
obdobiDo Date Obdobi mobility DO
platnostVyjezdu String Platnost vyjezdu
prvniSemestrVyjezdu String První semestr vyjezdu
jenProdlouzeneVyjezdy Boolean Pouze prodlouzene vyjezdy?
help
Description Různé pomocné a interní služby
Type SOAP
Address /ws/services/soap/help
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title HelpServiceImplPort

Operation

getStagUserForActualUser
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí informace o IS/STAG roli, které má aktuální (přihlášený) uživatel. Vrací právě jednu roli určenou parametrem stagUser. Spíše se jedná o interní službu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String

getStagUserListForActualUser
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má aktuální uživatel - může to být žádná, jedna, ale i více rolí (záleží na tom, jak je aplikace nakonfigurována u kterého zákazníka). Spíše se jedná o interní službu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String

getStagUserListForActualUserV2
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má aktuální uživatel - může to být žádná, jedna, ale i více rolí (záleží na tom, jak je aplikace nakonfigurována u kterého zákazníka). Spíše se jedná o interní službu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String

getStagUserListForLoginTicket
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má přihlášený uživatel se zadaným ticketem. Spíše se jedná o interní službu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ticket String Ticket přihlášeného uživatele

getStagUserListForLoginTicketV2
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí, které má přihlášený uživatel se zadaným ticketem. Spíše se jedná o interní službu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ticket String Ticket přihlášeného uživatele

organizaceInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí stručné informace o organizaci
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

testService
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Zkusebni sluzba pouze na testovani volani. Vraci retezec obsahujici zakladni informace.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
parametr String
kalendar
Description Kalendář, harmonogram ak. roku, atd.
Type SOAP
Address /ws/services/soap/kalendar
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title KalendarServiceImplPort

Operation

getAktualniObdobiInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí informace o aktuálním období z hlediska výuky a kalendáře zadaného v IS/STAG - informace o aktuálním ak. roce, období (tj. semestr / letní / zimní zkouškové) a důležitých termínech.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getHarmonogramRoku
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí harmonogram zadaného akademického roku - vrací události: začátky období, svátky, dny, kde jsou rozvrhy z jiných dnů
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String

getHarmonogramRokuICAL
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí harmonogram zadaného akademického roku ve formatu ICAL (napr. pro GoogleCalendar) - vrací události: začátky období, svátky, dny, kde jsou rozvrhy z jiných dnů
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String

getKalendarRoku
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí kalendář zadaného akademického roku - kompletní seznam všech dnů. Pokud je zadán parametr 'datum', vrátí pouze informaci z kalendáře tohoto konkrétního dne (v tom případě parametr 'rok' nemusí být vyplněn).
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
datum Date Vrátí kalendář pouze pro konkrétní den
kvalifikacniprace
Description Kvalifikační práce (diplomky, bakalářky)
Type SOAP
Address /ws/services/soap/kvalifikacniprace
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title KvalifikacniPraceServiceImplPort

Operation

downloadPraceContent
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí obsah zadané kvalifikační práce (dle adipIdno), posudku k ní či průběhu obhajoby. Některé práce/posudky/průběhy mohou pro stažení vyžadovat přihlášeného uživatele, jiné může mít právo stáhnout i nepřihlášený uživatel. POZOR - NEPOUŽÍVAT - SLUŽBA JE NEPODPOROVANÁ A BUDE ZRUŠENA! Používejte novou službu soubory/getSouborContent !
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long
coStahnout Integer Co přesně stáhnout? 1-vlastní práci, 2-posudek vedoucího, 3-posudek oponenta, 4-průběh obhajoby. Není-li uvedeno, stahuje se obsah práce.

downloadPraceContentAuth
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí obsah zadané kvalifikační práce (dle adipIdno), posudku k ní či průběhu obhajoby. Vždy vyžaduje přihlášení. Role ADMINISTRATOR, KNIHOVNA a KNIHOVNA_SPRAVCE mohou stahovat všechny práce bez omezení. Role FAKULTA a KATEDRA jen jim náležející práce. POZOR - NEPOUŽÍVAT - SLUŽBA JE NEPODPOROVANÁ A BUDE ZRUŠENA! Používejte novou službu soubory/getSouborContentAuth !
Areas root, downloads
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long
coStahnout Integer Co přesně stáhnout? 1-vlastní práci, 2-posudek vedoucího, 3-posudek oponenta, 4-průběh obhajoby. Není-li uvedeno, stahuje se obsah práce.

exportPraceData
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Exportuje údaje o kvalif. pracích do formátu VSKP či THESES (viz. parametr systemVystupu), většinou pro účely registrů pro odhalování plagiátorství.
Areas root, downloads
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
adipIdno Long ID kvalifikační práce. Je-li vyplněno, exportuje se pouze tato jedna práce. Jinak se exportuje obecně více prací, záleží na ostatních parametrech.
identifikator String Externí identifikator uvedený u kvalifikační práce.
systemVystupu String Systém výstupu, může být 'VSKP', 'THESES'. Není-li vyplněno, je použito 'THESES'.
datumOdevzdaniOd Date Není-li uvedeno, berou se všechny záznamy o kvalif. pracích, které ještě nebyly v daném systému výstupu vyexportovány nebo ty, které byly modifikovány. Je-li uvedeno, berou se všechny práce od daného datumu.
jenSeSouborem Boolean Je-li true, berou se jen práce, u kterých je přiložen soubor s plnym textem prace. Neni-li uvedeno, bere se 'false'.

getKvalifikacniPrace
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových) dle zadaných parametrů. Přestože jsou všechny parametry volitelné, systém nedovolí vrátit všechny práce - tj. alespoň jeden musí být zadán. Není-li některý parametr zadán, pak na něm nezáleží.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
rokZadani String Rok zadání práce
rokObhajoby String Rok obhajoby práce
osCislo String
stprIdno Long
adipIdno Long ID kvalifikační práce. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze tuto jedinou práci.
ucitIdno Long ID osoby se zadaným vztahem k práci (viz. parametr vztahKPraci) - identifikační číslo vyučujícího.
vztahKPraci String Vztah zadané osoby k práci. Není-li zadáno, může mít zadaná osoba libovolný vztah k práci.
typPrace Integer Omezení jen na určitý typ práce (diplomová, bakalářská). Hodnotou je číslo z číselníku 'PRACE'.
datumZmenyOd Date Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navrácených prací větší, než čas uvedený jako hodnota parametru
datumZmenyDo Date Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navrácených prací menší, než čas uvedený jako hodnota parametru
lang String

getKvalifikacniPraceAuth
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Naprosto shodná služba jako 'getKvalifikacniPrace'. Tato služba však VYŽADUJE vždy přihlášeného uživatele.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
rokZadani String Rok zadání práce
rokObhajoby String Rok obhajoby práce
osCislo String
stprIdno Long
adipIdno Long ID kvalifikační práce. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze tuto jedinou práci.
ucitIdno Long ID osoby se zadaným vztahem k práci (viz. parametr vztahKPraci) - identifikační číslo vyučujícího.
vztahKPraci String Vztah zadané osoby k práci. Není-li zadáno, může mít zadaná osoba libovolný vztah k práci.
typPrace Integer Omezení jen na určitý typ práce (diplomová, bakalářská). Hodnotou je číslo z číselníku 'PRACE'.
datumZmenyOd Date Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navrácených prací větší, než čas uvedený jako hodnota parametru
datumZmenyDo Date Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navrácených prací menší, než čas uvedený jako hodnota parametru
lang String

getKvalifikacniPraceOsoby
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam dvojic kvalifikační práce - osoby se vztahem k práci. Je nutno zadat alespoň jeden z dvojice parametrů adipIdno, ucitIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long ID kvalifikační práce. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze tuto jedinou práci.
ucitIdno Long ID osoby se vztahem k práci. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze práce ke kterým má vztah zadaný učitel.
lang String

nastavPoslatDoKnihovny
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Nastaví u zadane kvalifikacni prace priznak 'poslat do knihovny' na zadanou hodnotu (buď A nebo N). Služba vrací řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vrací text chyby.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
KN (Library)
KS (Library administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long
hodnota String

nastavPrevzatoKnihovnou
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Nastaví u zadane kvalifikacni prace priznak 'prevzato knihovnou' na 'ANO' a pripadne 'prevzato knihovnou datum' na aktualni datum. Služba vrací řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vrací text chyby.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
KN (Library)
KS (Library administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long
nastavitPrevzatoKnihovnouDatum Boolean Pokud je TRUE, nastavi se zaroven polozka 'dat_knihovna' na aktualni datum (datum prevzeti knihovnou). Je-li 'false' nebo neni uvedeno, pak se tato polozka nemeni.

updateKvalifikacniPrace
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Nastavi datum odevzdani kvalifikacni prace na zadanou hodnotu. Vrati-li retezec 'OK', dopadlo to v poradku, jinak vrati chybu
Areas root
Authentication necessary service forbidden
Arguments
Title Type (Java) Comment
adipIdno long
datumOdevzdani Date Datum odevzdani prace nastavit na zadanou hodnotu (muze byt i NULL, pak je datum nastaveno na NULL)

zrusPrevzatoKnihovnou
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Nastaví u zadane kvalifikacni prace priznak 'prevzato knihovnou' na 'NE' a 'prevzato knihovnou datum' na NULL. Služba vrací řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vrací text chyby.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
KN (Library)
KS (Library administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long
mistnost
Description Místnosti
Type SOAP
Address /ws/services/soap/mistnost
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title MistnostServiceImplPort

Operation

getBudovy
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam všech budov.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getMistnostiInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam místností vyhovujících parametrům s kompletními informacemi.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
zkrBudovy String Zkratka budovy (např. UL).
cisloMistnosti String Číslo místnosti (např. 409).
pracoviste String Pracoviště.
kapacitaOd Integer Kapacita Od.
kapacitaDo Integer Kapacita Do.
typ String Typ místnosti
spolFond Boolean Zda je místnost ve společném fondu
jenPlatne Boolean Zda vybírat jen aktuálně platné místnosti. Není-li uvedeno, vybírá jen platné.
identifikator String Vyhledá místnost dle zadaného identifikátoru. Tabulka MISTNOSTI.IDENTIFIKATOR
lang String

getVytizeniMistnostiFakultami
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí vytížení místností fakultami dle zadaných parametrů. Tato služba jde pouze do úrovně fakult. V položce fakulta_cp vrací číslo pracoviště z číselníku pracovišť a v případě, že není u jednorázových akcí pracoviště vyplněno, vrací položku 'středisko' od jednorázové akce.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
zkrBudovy String Zkratka budovy (např. UL).
cisloMistnosti String Číslo místnosti (např. 409).
datumOd Date Datum od kdy počítat (včetně).
datumDo Date Datum do kdy počítat (včetně).
fakulta String Omezit pouze pro jedinou fakultu? % - pro všechny fakulty
jenPracovniDny Boolean Omezit pouze na pracovní dny (Po-Pá)?
jenSoboty Boolean Omezit pouze na soboty?
zapocitatNevyuzitouDobu Boolean Započítat nevyužitou dobu v místnosti vlastníkovi místnosti (fakultě)?
pocitatPrezKomb Boolean Přidat položky se součtem prezenční a kombinované formy?
dobuPocitatTydne Boolean Je-li false, doba se počítá absolutně za celé zadané období. Je-li true, počítá se doba průměrná 'za týden', tj. celková spočtená doba se vydělí počtem zadaných týdnů (celkový počet dnů období / 7).
rozepsatOstatni Boolean Je-li true, pak rozepíše všechny jendotlivé akce zařazené do kolonky 'Ostatní'. Bude pak použit i výsledný sloupec 'nazev', kde bude uvedeno o jakou akci jde.
provozOd Double Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností OD v hodinách během dne (např. hodnota 7.5 znamená 7:30 ráno)?
provozDo Double Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností DO v hodinách během dne (např. hodnota 18.33 znamená 18:20)?
typyUdalosti String Jaké typy časoprostorových událostí započítávat? (prázdné nebo % = všechny, jinak zadat za sebou jednotlivá písmenka: R-Rozvrhová akce, B-blokace, Z-zkouška, P-přijímací řízení, J-jednorázová akce)

getVytizeniMistnostiPracovisti
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí vytížení místností pracovišti dle zadaných parametrů. Tato služba jde až do úrovně jednotlivých pracovišť u těch typů událostí, kde je to možné. V položce pracoviste_cp vrací číslo pracoviště z číselníku pracovišť a v případě, že není u jednorázových akcí pracoviště vyplněno, vrací položku 'středisko' od jednorázové akce.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
zkrBudovy String Zkratka budovy (např. UL).
cisloMistnosti String Číslo místnosti (např. 409).
datumOd Date Datum od kdy počítat (včetně).
datumDo Date Datum do kdy počítat (včetně).
pracoviste String Omezit pouze pro jedine pracoviste? % - pro všechny pracoviste
jenPracovniDny Boolean Omezit pouze na pracovní dny (Po-Pá)?
jenSoboty Boolean Omezit pouze na soboty?
zapocitatNevyuzitouDobu Boolean Započítat nevyužitou dobu v místnosti vlastníkovi místnosti (fakultě)?
pocitatPrezKomb Boolean Přidat položky se součtem prezenční a kombinované formy?
dobuPocitatTydne Boolean Je-li false, doba se počítá absolutně za celé zadané období. Je-li true, počítá se doba průměrná 'za týden', tj. celková spočtená doba se vydělí počtem zadaných týdnů (celkový počet dnů období / 7).
rozepsatOstatni Boolean Je-li true, pak rozepíše všechny jendotlivé akce zařazené do kolonky 'Ostatní'. Bude pak použit i výsledný sloupec 'nazev', kde bude uvedeno o jakou akci jde.
provozOd Double Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností OD v hodinách během dne (např. hodnota 7.5 znamená 7:30 ráno)?
provozDo Double Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností DO v hodinách během dne (např. hodnota 18.33 znamená 18:20)?
typyUdalosti String Jaké typy časoprostorových událostí započítávat? (prázdné nebo % = všechny, jinak zadat za sebou jednotlivá písmenka: R-Rozvrhová akce, B-blokace, Z-zkouška, P-přijímací řízení, J-jednorázová akce)
ng_mobility
Description Mobility
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_mobility
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_mobilityServiceImplPort

Operation

getSmlouvyIIA
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Bilaterální mezi-institucionální smlouva
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
EI (ECTS Institutional Coordinator)
MA (Management)
EP (ECTS Departmental Coordinator)
FA (Secretary to faculty)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_nazev String Název smlouvy
p_akad_rok_od String Platná v akad. roce od
p_akad_rok_do String do
p_stat String Stát cizí školy
p_skola String Cizí škola
p_hlavni_nadpis String Hlavní nadpis na první straně
ng_predmety
Description Předměty
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_predmety
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_predmetyServiceImplPort

Operation

getPredmetyDetailniInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Detailní informace o předmětech včetně nového QRAM
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_fakulta String Fakulta předmětu
p_prac_zkr String Katedra předmětu
p_zkr_predm String Zkratka předmětu
p_rok_varianty String Rok varianty předmětu
p_stav_akreditace String Stav akreditace předmětu
p_garant_prijmeni String Příjmení garanta

getPredmetyPlanuDetailniInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Detailní informace o předmětech stud. plánů včetně nového QRAM
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_fakulta String Fakulta programu
p_typ String Typ programu
p_forma String Forma programu
p_stpridno BigDecimal Studijní program
p_oblast_vzdelavani String Oblast vzdělávání programu
p_obor String Specializace
p_jazyk String Vyučovací jazyk
p_verze_planu String Verze plánu
p_rok_platnosti String Rok platnosti plánu

searchSimplePredmety
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Jednoduché vyhledávání předmětů podle několika kritérií.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_lang String Jazyk výstupu
p_fakulta String Fakulta předmětu
p_pracZkr String Katedra předmětu
p_zkrPredm String Zkratka předmětu
p_rokVarianty String Rok varianty předmětu
p_nazev String Název předmětu
p_kredity String Počet kreditů
p_vyukaZs String Výuka ZS?
p_vyukaLs String Výuka LS?
p_jazykZkr String Jazyk výuky předmětu
p_urovenVypoctena String Úroveň - vypočtená
p_skupinaAkreditaceZkr String Skupina akreditace
p_ectsNabizetUPrijezdu String Nabízet u ECTS příjezdů?
p_ectsZobrazit String Zobrazit v ECTS Course Catalogu?
ng_prijimacky
Description Přijímací řízení
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_prijimacky
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_prijimackyServiceImplPort

Operation

getDataForPrihlaskaPrint
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Tisk e-přihlášek nebo papírových přihlášek
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
vyber_epr_papir String Výběr přihlášek
p_lang String Jazyková verze
rok String Ak. rok přihlášek
p_oznaceni String Označení přij. oboru
p_kolo BigDecimal Kolo přij. řízení
uchazecIdno String Oborové číslo uchazeče
osobIdno String Univerzitní číslo uchazeče
prijmeni String Příjmení
jmeno String Jméno
p_fakulta String Fakulta studenta
p_typ String Typ programu
p_forma String Forma programu
p_jazyk_sp String Jazyk programu
p_stpridno String Studijní program
programKod String Studijní program - kód
p_misto String Místo studia
p_prilohy String Tisknout soubory s přílohami
p_zobrazit_typ_studenta String Tisknout typ studenta
p_strana2 String Tisknout stranu 2
p_strana3 String Tisknout stranu 3
p_strana4 String Tisknout stranu 4
p_predmety String Tisknout předměty (str. 4)
p_fn_stav_prij String Výběr uchazečů
p_rozhodnuti String Kód rozhodnutí
p_priorita String Priorita oboru
p_jen_zapsane String Jen zapisované uchazeče
p_datum_terminu LocalDate Datum termínu
p_zkusebni_komise String Název zkušební komise
p_razeni_uchazecu String Řazení uchazečů

getUchazecInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrací informace o jednom zadaném uchazeči a jeho jednotlivých přijímacích řízeních.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
MA (Management)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_rok String Akademický rok, na který se přijímací řízení koná
p_rodCislo String Rodné číslo
p_osobIdno BigDecimal Univerzitní číslo uchazeče
p_uchazecIdno BigDecimal Oborové číslo uchazeče
ng_programy
Description Studijní programy a plány
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_programy
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_programyServiceImplPort

Operation

selectKombinaceInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí informaci o kombinaci zadané svým kombIdno
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
kombIdno BigDecimal ID kombinace
ng_qram
Description QRAM - kvalifikační rámec
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_qram
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_qramServiceImplPort

Operation

getQramPredmetu
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí informace o novém QRAM (kvalifikacnim ramci) zadaného předmětu. Nahrazuje službu 'predmety/getPredmetECTSInfo', která vracela 'starý QRAM' předmětu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rokVarianty String Rok varianty předmětu
pracZkr String Pracoviště předmětu
zkrPredm String Zkratka předmětu
qramKategorie String QRAM kategorie
qramSchopnosti String QRAM schopnosti
ng_redop
Description REDOP
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_redop
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_redopServiceImplPort

Operation

selectProgramyGaranti
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Seznam studijních programů a jejich garantů určený pro výstup do systému REDOP. Podminky v teto sluzbe jsou: 1. program je v aktualni okamzik platny, 2. obor/specializace je v aktualni okamzik platny, 3. program je vykazovan, 4. obor je vykazovan, 5. typ programu NENI 2, 3 nebo 4 (coz jsou Mezinárodně uznávaný kurz, Celoživotní, Ostatní).
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ng_studenti
Description Studenti - seznamy
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_studenti
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_studentiServiceImplPort

Operation

getKarierniPortalStudentInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí informace požadované kariérním portálem o studentovi. RT 331328. Je nutno na každé škole pak zapnout konfigurací ve ws-config.properties.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
externalLoginName String Uživatelské jméno studenta, které má v externím systému pro přihlašování (např. v SSO Shibboleth a podobně)
rodneCislo String Rodné číslo studenta
klubAbsolventuEmail String E-mail uvedený v modulu klubu absolventů

getVazbyUcitelStudent
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí seznam objektů (předmětů, rozvrhových akcí, termínů zkoušek), na kterých se aktuální volající vyučující a student zadaný číslem své karty setkávají.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
VY (Teacher)
KA (Department)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno BigDecimal ID učitele - napevno podle volajícího uživatele
cisloKarty String Číslo karty požadovaného studenta
ng_terminy
Description Termíny
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_terminy
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_terminyServiceImplPort

Operation

getTerminyStatnic
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Státnicové termíny
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_datum_od LocalDate Datum od
p_datum_do LocalDate Datum do
ng_users
Description Uživatelé a konta
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_users
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_usersServiceImplPort

Operation

getStavStudentaVsechnaStudia
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí informaci o osobě studenta přes všechna jeho studia. Použití: Na napojení k IdM systémům, lze stahovat informace jednotlivě či přes celý seznam uživatelů.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rodCislo String Rodné číslo
externalId String Externí identifikátor
externalUsername String Externí uživatelské jméno
identifikator String Identifikátor
platby
Description Služby týkající se plateb.
Type SOAP
Address /ws/services/soap/platby
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title PlatbyServiceImplPort

Operation

getSestavaZROStip
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Služba vracející stejná data jako sestava Z_ROSTIP v klientovi IS/STAG. Pouze má omezenou množinu vstupních parametrů.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Secretary to faculty)
SP (Officer in charge)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakulta String
druhPredpisu String
typPredpisu String
osCislo String
stavStudenta String
rok String

zalozSplatkovyKalendar
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Služba pro založení splátkového kalendáře - upraví zadaný záznam z PZ_DOKLADY, změní rozpis plateb na tomto záznamu. Upravuje castku, datum prvni splatky, pocet splatek a jejich periodu (perioda je klic z ciselniku 'PLATBA_PERIODA'). Služba buď vrací řetězec 'OK', pokud bylo vše bez problémů, nebo jakýkoliv jiný řetězec v případě chyby - pak obsahuje přímo text chyby.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
splatkovyKalendarInput SplatkovyKalendarInput
predmety
Description Předměty
Type SOAP
Address /ws/services/soap/predmety
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title PredmetyServiceImplPort

Operation

getInfoOOboruPredmetu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí informaci o jednom zadaném oboru daného předmětu. Je to vlastně výběr jedné z položek vrácených službou 'getOboryPredmetu'.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String
oborIdno Long
lang String

getLiteraturaPredmetu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam literatury uvedené u předmětu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String
lang String

getNeakreditovanePredmety
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Zobrazi informace o neakreditovanych predmetech. Pri exportu do XLS jsou barevne zvyrazneny polozky predmetu, u kterych doslo ke zmene oproti akreditovanemu stavu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Secretary to faculty)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stavAkreditace String Zobrazuje pouze předměty se zadaným stavem akreditace. Pozor, varianta A není funkční, protože služba vždy vrací pouze neakreditované předměty.
fakulta String
katedra String
rok String

getNeakreditovanePredmetyEcts
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Zobrazi informace o neakreditovanych predmetech - ECTS. Pri exportu do XLS jsou barevne zvyrazneny polozky predmetu, u kterych doslo ke zmene oproti akreditovanemu stavu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Secretary to faculty)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stavAkreditace String Zobrazuje pouze předměty se zadaným stavem ECTS akreditace. Pozor, varianta A není funkční, protože služba vždy vrací pouze neakreditované předměty.
fakulta String
katedra String
rok String

getNeakreditovanePredmetySeznamZmen
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Zobrazi informace o neakreditovanych predmetech - zobrazi pouze seznam predmetu a seznam polozek, ve kterych doslo ke zmene.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Secretary to faculty)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stavAkreditace String Zobrazuje pouze předměty se zadaným stavem akreditace. Pozor, varianta A není funkční, protože služba vždy vrací pouze neakreditované předměty.
fakulta String
katedra String
rok String

getOboryPredmetu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam oborů, ve kterých se předmět vyskytuje + mnoho souvisejících údajů.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String
lang String

getPredmetECTSInfo
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Služba bude zrušena, využívejte novou WS qram/getQRAMPredmetu! Vrátí informace o předmětu z hlediska ECTS údajů. Lze používat vyhledávací masky pro parametry.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String
katedra String
zkratka String
rok String
garantUcitIdno Long Je-li uvedeno ucitIdno, pak jsou zobrazeny pouze předměty, kterých je tento učitel garantem. Není-li uvedeno, na garantovi nezáleží.
oborIdno Long Je-li uvedeno oborIdno, pak jsou zobrazeny pouze předměty, které patří do zadaného oboru. Není-li uvedeno, na oboru nezáleží.
zobrazovatVECTS String Je-li uvedeno ANO nebo NE, vrací pouze předměty, u nichž je v položce 'zobrazovat v ECTS' uvedena příslušná hodnota. Není-li uvedeno, na této položce nezáleží.
akreditace String
ectsAkreditace String

getPredmetInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí kompletní informaci o předmětu, včetně sylabu atd. Vrací vždy pouze 1 předmět, nelze použít vyhledávací masky.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String
lang String

getPredmetInfoPDF
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí kompletní informaci o předmětu v PDF, včetně sylabu atd. Vrací vždy pouze 1 předmět, nelze použít vyhledávací masky.
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String
zkratka String
rok String
lang String

getPredmetyByBlok
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů bloku zadaného jeho identifikačním číslem blokIdno
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
blokIdno Long
vyznamPredmetu String Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
lang String

getPredmetyByBlokFullInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů bloku zadaného jeho identifikačním číslem blokIdno - kompletni info o předmětech
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
blokIdno Long
vyznamPredmetu String Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
lang String

getPredmetyByFakulta
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů fakulty nebo celé univerzity
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String Fakulta. Není-li uvedeno, vyhledají se předměty celé univerzity.
rok String
vyucovaciJazyk String Je-li uveden, vybere jen předměty, které jsou vyučovány v tomto jazyce
jenNabizeneECTSPrijezdy Boolean Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
lang String

getPredmetyByFakultaFullInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů fakulty nebo celé univerzity s plnými informacemi o předmětech. Pozor, tento dotaz může trvat i několik MINUT!
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String Fakulta. Není-li uvedeno, vyhledají se předměty celé univerzity.
rok String
vyucovaciJazyk String Je-li uveden, vybere jen předměty, které jsou vyučovány v tomto jazyce
jenNabizeneECTSPrijezdy Boolean Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
lang String

getPredmetyByKatedra
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů katedry (případně všech kateder na celé škole)
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String Není-li zadáno či je uveden znak %, vrací seznam předmětů všech kateder
rok String
semestr String
jenNabizeneECTSPrijezdy Boolean Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
lang String

getPredmetyByKatedraFullInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů katedry s plnými informacemi o předmětech. Pozor, tento dotaz může trvat poměrně dlouho!
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
katedra String Není-li zadáno či je uveden znak %, vrací seznam předmětů všech kateder
rok String
semestr String
jenNabizeneECTSPrijezdy Boolean Je-li true, vybere jen předměty, které jsou nastaveny jako nabízené pro ECTS příjezdy
lang String

getPredmetyByObor
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů celého oboru. Obor může být zadán buď svým identifikačním číslem 'oborIdno' nebo číslem oboru 'cisloOboru'. Je-li uvedeno obojí, bere se pouze podle 'oborIdno'.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
cisloOboru String Číslo oboru
rok String
vyznamPredmetu String Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
lang String

getPredmetyByOborFullInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů celého oboru - kompletni info o předmětech. Obor může být zadán buď svým identifikačním číslem 'oborIdno' nebo číslem oboru 'cisloOboru'. Je-li uvedeno obojí, bere se pouze podle 'oborIdno'.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
cisloOboru String Číslo oboru
rok String
vyznamPredmetu String Je-li zadáno, filtruje pouze předměty se zadaným významem
lang String

getPredmetyByStudent
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů studenta zadaného jeho osobním číslem
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
semestr String Semestr studia studenta. Neni-li zadano nic, vrati pro aktualni semestr (dle kalendare IS/STAG pro aktualni den). Je-li zadana hodnota '%', vrati predmety bez ohledu na semestr
rok String Akad. rok studia studenta. Neni-li zadano nic, vrati pro aktualni akademicky rok (dle kalendare IS/STAG pro aktualni den). Je-li zadana hodnota '%', vrati predmety bez ohledu na ak. rok
nevracetUznane Boolean Je-li TRUE, pak sluzba NEvrati predmety, ktere byly studentovi uznany. Je-li FALSE nebo neni uvedeno, sluzba vraci vsechny predmety bez ohledu na to, zda byly ci nebyly uznane
lang String

getPredmetyByUcitel
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů vyučujícího zadaného jeho identifikačním číslem ucitIdno
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long
katedra String
rok String
jenCoMajiVyuku Boolean Je-li true, vraci jen predmety, ktere maji v danem akademickem roce nastaveno MA_VYUKU = A
lang String

getPredmetyPodLimit
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů pracoviště, na nichž je zapsáno méně studentů, než je stanovené minimum (a na nichž není ani jeden student zapsaný se statutem A).
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
pracoviste String Pracoviste predmetu. Lze pouzit i hierarchicky pres ciselnik pracovist, tj. lze zadat napr. i celou fakultu ci REK
rok String
lang String

najdiPredmety
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vyhledá předmět podle několika možných podmínek
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
nazev String
pracoviste String
zkratka String
rok String
lang String
prijimacky
Description Přijímací řízení
Type SOAP
Address /ws/services/soap/prijimacky
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title PrijimackyServiceImplPort

Operation

getKody
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Vrátí přehled použitých kódů v přijímacím řízení
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String

getKodyObory
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Vrátí přehled použitých kódů v přijímacím řízení - až do úrovně oborů/kombinací
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String

getPrijimaciObory
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam přijímacích oborů dle zadaných kritérií otevřených nyní pro e-přihlášku. Bere vždy po každou fakultu aktuální rok, pro který právě probíhá přijímací řízení.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String
misto String
forma String
typ String
rok String Je-li vyplněno, tak vrací přijímací obory na daný ak. rok. Jinak vrací na takový rok, na který aktuálně přijímací řízení běží (dle parametru EPR_PRELOM_ROKU a fakulty)
jenAktualni Boolean Zda vracet jen obory aktuální v daný okamžik. Není-li uvedeno, jako by bylo 'true'
lang String

getRizeniKombinace
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Najde kombinace oborů, které jsou v zadaném roce vypsané pro přijímačky
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
fakulta String
jenPraveNyniOtevreneEPrihlasky Boolean Pokud je true, vrací pouze ty, které jsou v tuto chvíli otevřeny pro e-přihlášku
lang String

getRizeniObory
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Najde obory, které jsou v zadaném roce vypsané pro přijímačky
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
fakulta String
jenPraveNyniOtevreneEPrihlasky Boolean Pokud je true, vrací pouze ty, které jsou v tuto chvíli otevřeny pro e-přihlášku
lang String

getRizeniStatistika
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Služba bude zrušena, aplikace je k dispozici v portálu! Vrátí statistiku přijímacího řízení dle zadaných parametrů. Vrací údaje dle vyhlášek MŠMT, především je podstatné, že vrací pouze uchazeče o vykazovaná studia. POZOR - zadat vzdy parametr ROK (a pripadne UROVEN) a pote zadat NEJVYSE JEDEN z parametru: 'fakulta', 'stprIdno', 'oborIdno', 'kombIdno' (v úvahu se bude vždy brát pouze jeden - ten poslední zadaný)! Parametry 'koloPrijimacihoRizeni' a 'typProgramu' lze pak uvest navic take, pokud chcete filtrovat dle kola prijimaciho rizeni a podle typu studijniho programu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta String
stprIdno Long
oborIdno Long
kombIdno Long
koloPrijimacihoRizeni Integer
typProgramu String
uroven Integer Možné hodnoty: 1=Univerzita, 2=Univerzita-Fakulta, 3=Univerzita-Fakulta-Program, 4=Univerzita-Fakulta-Program-Obor, 5=Univerzita-Fakulta-Program-Obor-Kolo. Neuvedeno => 5

getRizeniStatistikaSPredmety
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Služba bude zrušena, aplikace je k dispozici v portálu! Vrátí statistiku přijímacího řízení dle zadaných parametrů, až do úrovně s jednotlivými předměty. Vrací údaje dle vyhlášek MŠMT, především je podstatné, že vrací pouze uchazeče o vykazovaná studia. POZOR - zadat vzdy parametr ROK (a pripadne zobrazovatZeSS a zobrazovatJenPisemne) a pote zadat NEJVYSE JEDEN z parametru: 'fakulta', 'stprIdno', 'oborIdno', 'kombIdno' (v úvahu se bude vždy brát pouze jeden - ten poslední zadaný)! Parametry 'koloPrijimacihoRizeni' a 'typProgramu' lze pak uvest navic take, pokud chcete filtrovat dle kola prijimaciho rizeni a podle typu studijniho programu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta String
stprIdno Long
oborIdno Long
kombIdno Long
koloPrijimacihoRizeni Integer
typProgramu String
zobrazovatZeSS Boolean Zda zobrazovat i předměty ze SŠ. Není-li uvedeno, pak ano.
zobrazovatJenPisemne Boolean Zda zobrazovat jen předměty s formou písemnou. Není-li uvedeno, pak ne.

getRizeniStatistikaSpec
Garance Garantováno minimálně do 1.9.2024
Comment Služba bude zrušena, aplikace je k dispozici v portálu! Alternativa pro službu getRizeniStatistika. Má úplně stejný vstup/výstup, jen ji lze speciálně nakonfigurovat pro přístup vybraných uživatelů
Areas root
Authentication necessary service forbidden
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String Jedná se o přijímací řízení na jaký akademický rok?
fakulta String
stprIdno Long
oborIdno Long
kombIdno Long
koloPrijimacihoRizeni Integer
typProgramu String
uroven Integer Možné hodnoty: 1=Univerzita, 2=Univerzita-Fakulta, 3=Univerzita-Fakulta-Program, 4=Univerzita-Fakulta-Program-Obor, 5=Univerzita-Fakulta-Program-Obor-Kolo. Neuvedeno => 5

getRizeniStudijniProgramy
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Najde studijní programy, které mají v zadaném roce alespoň jeden vypsaný obor pro přijímačky
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
rok String
fakulta String
lang String

getVysledkyKody
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí přehled použitých výsledků zápisu versus kódy rozhodnutí v přijímacím řízení
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String
programy
Description Studijní programy, obory, segmenty atd.
Type SOAP
Address /ws/services/soap/programy
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title ProgramyServiceImplPort

Operation

getBlokInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí detailní informace o bloku dle jeho identifikačního čísla blokIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
blokIdno Long
lang String

getBlokyPlanu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam bloků plánu zadaného identifikačním číslem plánu stplIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stplIdno Long
lang String

getBlokySegmentu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam bloků segmentu zadaného identifikačním číslem segmentu sespIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
sespIdno Long
lang String

getOblastiVzdelavaniProgramu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrati seznam oblasti vzdelavani pro zadany studijni program.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stprIdno long
lang String

getOborInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí detailní informace o oboru dle jeho identifikačního čísla oborIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
lang String

getOboryQRAMInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí detailní informace o oborech vcetne informaci kvalifikacniho ramce (QRAM).
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
fakulta String
rok String
forma String Forma programu
typ String Typ programu
jazyk String Jazyk programu
pouzePlatne Boolean Zda zobrazovat pouze platne obory. Pokud neni uvedeno, jsou ukazany vsechny obory.

getOboryStudijnihoProgramu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam oborů studijního programu zadaného identifikačním číslem stud. programu stprIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stprIdno Long
rok String Vrací seznam oborů, které jsou v zadaném akademickém roce platné. Pokud rok není zadán, je použit aktuální akademický rok.
lang String

getPlanInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí detailní informace o studijním plánu dle jeho identifikačního čísla stplIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stplIdno Long
lang String

getPlanyOboru
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studijních plánů oboru zadaného identifikačním číslem oboru oborIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
oborIdno Long
rok String Rok platnosti studijních plánů, které jsou požadovány. Není-li rok uveden, použije se aktuální akademický rok.
lang String

getPlanyStudenta
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí detailní informace o studijním plánu či plánech, které má zadaný student přiřazen v zadaný ak. rok.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
osCislo String
rok String Ak. rok studia studenta. Není-li rok uveden, použije se aktuální akademický rok.
lang String

getSegmentInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí detailní informace o segmentu dle jeho identifikačního čísla sespIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
sespIdno Long
lang String

getSegmentyPlanu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam segmentů plánu zadaného identifikačním číslem plánu stplIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stplIdno Long
lang String

getStudijniProgramInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí detailní informace o studijním programu dle jeho identifikačního čísla stprIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stprIdno Long
lang String

getStudijniProgramy
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Najde studijní programy podle zadaných kritérií
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
fakulta String
rok String
kod String Kod programu
forma String Forma programu
typ String Typ programu
jazyk String Jazyk programu
profil String Profil programu
pouzePlatne Boolean Zda zobrazovat pouze platne programy. Pokud neni uvedeno, jsou ukazany vsechny programy.
lang String
rozvrhy
Description Rozvrhy
Type SOAP
Address /ws/services/soap/rozvrhy
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title RozvrhyServiceImplPort

Operation

getPozadavkyNaCasVyuky
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam pozadavku na casy vyuky vyucujicich. Role AD, PR, UR, FR a FS maji opravneni videt pozadovane casy vsech vyucujicich. Role FA jen vyucujici patrici pod svoji fakultu. Role KA jen vyucujici patrici pod svoji katedru.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Secretary to faculty)
FR (Person in charge of timetables at a faculty - access limited to own records)
UR (Person in charge of timetables at a university - unlimited access)
FS (Person in charge of timetables at a faculty - access limited to the faculty)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rok String
semestr String
ucitIdno Long Je-li zadáno, vrátí požadavky konkrétního učitele
katedra String Je-li vyplněno, vrátí vyučující dané katedry.
fakulta String Je-li vyplněno, vrátí vyučující dané fakulty.
lang String

getRozvrhByKatedra
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh všech předmětů katedry.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByKatedraICAL
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh všech předmětů katedry. Ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar)
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByKatedraPDF
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh všech předmětů katedry. Ve formátu PDF.
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh Boolean Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang String

getRozvrhByKrouzek
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh kroužku v daném roce a semestru. Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
kod String Kód kroužku
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByKrouzekICAL
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh kroužku v daném roce a semestru. Ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar). Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
kod String Kód kroužku
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByKrouzekPDF
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh kroužku v daném roce a semestru. Ve formátu PDF. Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
kod String Kód kroužku
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh Boolean Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang String

getRozvrhByMistnost
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh místnosti.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
budova String
mistnost String
identifikatorMistnosti String Vyhledá místnost dle zadaného identifikátoru. Tabulka MISTNOSTI.IDENTIFIKATOR
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByMistnostICAL
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh místnosti. Ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar)
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
budova String
mistnost String
identifikatorMistnosti String Vyhledá místnost dle zadaného identifikátoru. Tabulka MISTNOSTI.IDENTIFIKATOR
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByMistnostPDF
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh místnosti. Ve formátu PDF.
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
budova String
mistnost String
identifikatorMistnosti String Vyhledá místnost dle zadaného identifikátoru. Tabulka MISTNOSTI.IDENTIFIKATOR
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh Boolean Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang String

getRozvrhByPlan
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh studijního plánu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stplIdno Long
rocnik Integer Ročník
statuty String Seznam požadovaných statutů předmětů, na které omezit rozvrh. Seznam statutů oddělený čárkami. Není-li uvedeno, berou se všechny statuty A,B,C
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
zkrBudovy String Je-li uvedeno, vrátí pouze rozvrhové akce v dané budově
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByPlanICAL
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh studijního plánu. Ve formátu iCAL (např. pro GoogleCalendar).
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stplIdno Long
rocnik Integer Ročník
statuty String Seznam požadovaných statutů předmětů, na které omezit rozvrh. Seznam statutů oddělený čárkami. Není-li uvedeno, berou se všechny statuty A,B,C
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
zkrBudovy String Je-li uvedeno, vrátí pouze rozvrhové akce v dané budově
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByPlanPDF
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh studijního plánu. Ve formátu PDF.
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stplIdno Long
rocnik Integer Ročník
statuty String Seznam požadovaných statutů předmětů, na které omezit rozvrh. Seznam statutů oddělený čárkami. Není-li uvedeno, berou se všechny statuty A,B,C
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
zkrBudovy String Je-li uvedeno, vrátí pouze rozvrhové akce v dané budově
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh Boolean Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang String

getRozvrhByPredmet
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh jednoho konkrétního předmětu. Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByPredmetICAL
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh jednoho konkrétního předmětu ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar). Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByPredmetPDF
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh jednoho konkrétního předmětu ve formátu PDF. Nelze použít vyhledávací masku u parametrů.
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh Boolean Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang String

getRozvrhByStudent
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh studenta.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByStudentICAL
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh studenta. Ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar)
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByStudentPDF
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh studenta. Ve formátu PDF.
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh Boolean Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang String

getRozvrhByUcitel
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh učitele.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno Long
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce a konzultace.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByUcitelICAL
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh učitele. Ve formátu iCAL (např. pro GoogleCalendar)
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno Long
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce a konzultace.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
lang String

getRozvrhByUcitelPDF
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh učitele. Ve formátu PDF.
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno Long
rok String
semestr String
datumOd Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
datumDo Date Je-li vyplneno datumOd a datumDo, pak se zobrazi rozvrh mezi temito daty - vsechna data konani - a ignoruji se parametry rok, semestr a vsechnyCasyKonani
vsechnyAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, nezobrazí zrušené akce. Je-li true, zobrazí všechny akce.
vsechnyCasyKonani Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí klasicky rozvrh (jedna RA = jedna položka). Je-li true, zobrazí všechny jednotlivé datumy konání RA.
jenRozvrhoveAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce, například i zkouškové termíny a další součásti rozvrhu (záleží na typu rozvrhu). Je-li true, vrati pouze rozvrhové akce a konzultace.
jenBudouciAkce Boolean Je-li nevyplněno nebo false, zobrazí všechny akce. Je-li true, vrati pouze akce, ktere se teprve budou konat (v ramci aktualniho dne vrati jeste vzdy vsechny).
grafickyRozvrh Boolean Je-li nevyplněno nebo true, je výstupem grafický rozvrh. Je-li false, je výstupem tabulka.
lang String

getRozvrhovaAkceInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí informace o zadané rozvrhové akci.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
roakIdno Long
lang String

getRozvrhoveAkce
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam rozvrhových akcí podle zadaných kritérií. Pokud libovolné kritérium není zadáno, nebere se na něj ohled. Povinně musí být zadán alespoň rok, semestr a minimalne jedno dalsi kriterium.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pracoviste String
zkrPredm String
zkrBudovy String
cisloMistnosti String
ucitIdno Long
den String
rokVarianty String
semestr String
typ String
owner String
platnost String
lang String
soubory
Description Soubory v IS/STAG
Type SOAP
Address /ws/services/soap/soubory
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title SouboryServiceImplPort

Operation

getSouborContent
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí obsah zadaného souboru. Služba sama o sobě nevyžaduje přihlášení (ovšem soubor případně nevydá, pokud to u něj není povoleno)
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
soubIdno long

getSouborContentAuth
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí obsah zadaného souboru. Služba vždy vyžaduje přihlášení
Areas root, downloads
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
soubIdno long

getSouborContentForThesesCZ
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí obsah zadaného souboru. Určeno pouze pro komunikaci s Theses.CZ
Areas root, downloads
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
soubIdno long

getSouborMetadata
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí metadata jednoho souboru zadaného identifikátorem.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
soubIdno long

getSouborOpravneni
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí informace o oprávněních aktuálního přihlášeného uživatele na zadaný soubor.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
soubIdno long

getSouboryMetadata
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí metadata všech souborů dle zadaných kritérií (tj. například všechny soubory pro zadanou kvalifikační práci atd.). Není-li některý parametr uveden, znamená to, že na něm nezáleží. Zároveň vždy musí být uveden alespoň jeden parametr z množiny, která specifikuje objekt, na který je soubor navázán (tj. např. ID kvalifičkaní práce, ID žádosti atd...)
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
tysoIdno Long Filtruje požadovaný typ souboru. Je-li prázdné, typ souboru není omezen.
adipIdno Long Identifikátor kvalifikační práce, na kterou je soubor přímo navázán
stpsIdno Long Identifikátor příjezdu, na který je soubor přímo navázán
stzaIdno Long Žádost studenta, na kterou je soubor přímo navázán
osCislo String Osobní číslo studia, na které je soubor přímo navázán

getTypSouboru
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí požadovaný typ souboru.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
tysoIdno long

getTypySouboru
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam všech typů souborů podporovaných v IS/STAG.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

updateSouborSetExterniURL
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vymění soubor uložený v databázi IS/STAG (ODSTRANÍ JEJ) za zadané externí URL souboru. Pro role ADMINISTRATOR, KNIHOVNA a KNIHOVNA_SPRAVCE. Služba vrací řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vrací text chyby. Při volání této služby pro soubor nějaké kvalifikační práce se tato práce nepřeplánuje k odeslání do Theses.CZ.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
KN (Library)
KS (Library administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
soubIdno long
souborURL String Nové URL, které bude uloženo k souboru v IS/STAG
student
Description Studenti.
Type SOAP
Address /ws/services/soap/student
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title StudentServiceImplPort

Operation

getDoktorandi
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam doktorandů dle zadaných kritérií.
Areas getDoktorandi, root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakultaSp String Fakulta
kodSp String Kód st. programu
formaSp String Forma st. programu
jazykPlanu String Jazyk plánu
pracoviste String Pracoviště
stav String Stav
zacatekOd Date Začátek studia OD
zacatekDo Date Začátek studia DO
rocnikOd Integer Ročník OD
rocnikDo Integer Ročník DO
konecOd Date Konec studia OD
konecDo Date Konec studia DO
skolitelUcitIdno Long ID školitele (ucitIdno)
skolitelSpecialistaUcitIdno Long ID školitele specialisty (ucitIdno)

getDoktorandiSpecial
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam doktorandů dle zadaných kritérií. Webova sluzba je urcena pro specialni pripady, bezne bude vypnuta.
Areas root
Authentication necessary service forbidden
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakultaSp String Fakulta
kodSp String Kód st. programu
formaSp String Forma st. programu
jazykPlanu String Jazyk plánu
pracoviste String Pracoviště
stav String Stav
zacatekOd Date Začátek studia OD
zacatekDo Date Začátek studia DO
rocnikOd Integer Ročník OD
rocnikDo Integer Ročník DO
konecOd Date Konec studia OD
konecDo Date Konec studia DO
skolitelUcitIdno Long ID školitele (ucitIdno)
skolitelSpecialistaUcitIdno Long ID školitele specialisty (ucitIdno)

getStudentFull
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrati studenta z tabulky STUDENTI zadaneho svym osobnim cislem osCislo.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String

getStudentInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí informace o zadaném studentovi. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rok String Je-li uveden rok, vrací informace k tomuto roku (obor co tehdy student studoval atd.). Není-li uveden rok, vrací informace k poslednímu ak. roku, kdy student studoval/studuje.
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentNaOboruVRoce
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrati zaznam z tabulky STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE pro zadaneho studenta, rok a studijni plan.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rokPlatnosti String
stplIdno long

getStudentPredmetyAbsolvoval
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů studenta s informací o tom, zda daný předmět absolvoval či nikoliv. Služba je určena pro volání studentem, tj. student musí být přihlášen a uvidí pouze informace o svém osobním čísle.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String Osobni cislo studenta

getStudentPredmetyAbsolvovalRef
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam předmětů studenta s informací o tom, zda daný předmět absolvoval či nikoliv. Určeno pro roli studijní referentka a prorektor.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
ZR (Zahraniční referentka)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
osCislo String Osobni cislo studenta
stagUser String

getStudentVRoce
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrati zaznam z tabulky STUDENTI_V_ROCE pro zadaneho studenta a rok.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rokPlatnosti String

getStudentVRoceByOsCislo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrati vsechny zaznamy z tabulky STUDENTI_V_ROCE pro zadaneho studenta - serazeno dle ak. roku
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
lang String

getStudentiByFakulta
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů fakulty. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakulta String
stav String Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
rok String Akademický rok, pro který najít studenty. Není-li uveden, použije se aktuální rok.
misto String Vypíše jen se zadaným místem studia (viz číselník IS/STAG 'MISTO_STUDIA'). Není-li uvedeno, na místě nezáleží
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
financovani String Omezit pouze na studenty s daným financováním
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia, zda MŠMT hradí příspěvek na studenta (P58) a zda za něj do půl roku přestane platit (P59). Mohou vidět pouze role referentky, tajemníka fakulty, prorektora a administrátora.
lang String

getStudentiByFakultaRC
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů fakulty s rodnými čísly a omezeným množstvím údajů. Určeno primárně pro různé exporty seznamu studentů do LDAP systémů atd.
Areas getStudentiByFakultaRC, root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakulta String
stav String Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
rok String Akademický rok, pro který najít studenty. Není-li uveden, použije se aktuální rok.
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
lang String

getStudentiByKrouzek
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů na zadaném kroužku (rozvrhovém). Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
kod String Kód kroužku
rok String
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByObcanstvi
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů dle občanství.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Secretary to faculty)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakulta String Fakulta studenta. Není-li zadáno, na fakultě nezáleží.
obcanstvi String Občanství studenta - je-li vyplněno, musí mít student toto občanství
kromeObcanstvi String Občanství studenta - je-li vyplněno, vrací jen studenty, kteří mají jakékoliv jiné občasntví než toto. V kombinaci s parametrem kromeObcanstvi2 lze vyřadit z výběru dvě občanství.
kromeObcanstvi2 String Občanství studenta - je-li vyplněno, vrací jen studenty, kteří mají jakékoliv jiné občasntví než toto. V kombinaci s parametrem kromeObcanstvi lze vyřadit z výběru dvě občanství.
rok String Akademický rok, pro který najít studenty. Není-li uveden, použije se aktuální rok.
misto String Vypíše jen se zadaným místem studia (viz číselník IS/STAG 'MISTO_STUDIA'). Není-li uvedeno, na místě nezáleží
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
stav String Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByObor
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů na zadaném oboru, kteří jej studovali/studují v zadaném roce. Obor je zadán svým oborIdno. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
oborIdno Long
rok String
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByPredmet
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů na zadaném předmětu. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String
semestr String V jakém semestru zobrazit studenty. Možné hodnoty: ZS, LS, % (v obou semestrech). Není-li uvedeno, bere se %.
stav String Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
misto String Vypíše jen se zadaným místem studia (viz číselník IS/STAG 'MISTO_STUDIA'). Není-li uvedeno, na místě nezáleží
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByRoakce
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů na zadané rozvrhové akci. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
roakIdno Long ID rozvrhove akce
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByStudijniKruh
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů v zadaném kruhu (studijním). Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
studijniKruh String Studijní kruh
rok String
stav String Vypíše jen studenty se zadaným stavem (viz číselník IS/STAG 'STAV_STUDENTA'). Není-li uvedeno, na stavu nezáleží
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
misto String Vypíše jen se zadaným místem studia (viz číselník IS/STAG 'MISTO_STUDIA'). Není-li uvedeno, na místě nezáleží
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiByTermin
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů na zadaném zkouškovém termínu. Vyšším rolím a případně samotnému přihlášenému studentovi (pouze sám o sobě) budou navráceny i položky: email, financování, číslo karty a pohlaví.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long ID termínu
forma String Omezit pouze na studenty s danou formou studia
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

getStudentiDleDobyDoDatum583
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrati seznam studentu, jejichž datum 58.3 je za pocet dni zadanych parametrem. (Interni poznamka - bere to z tabulky PLATBY_UKAZATELE, kde jsou tato data predpocitana vzdy kazdou noc).
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
pocetDniDoData583 int Kladne cislo >= 0 udavajici pocet dni za kolik nastane pro daneho studenta datum 58_3.

getStudiaByCisloKarty
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studií studenta podle čísla jeho karty. Pozor, studií může být více!
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
cisloKarty String

insertOsobaStudium
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Metoda, ktera vlozi data postupne do tabulek OSOBY, STUDENTI, STUDENTI_V_ROCE a STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE. Pri uspesnem volani vraci upravene datove typy (kde jsou doplneny automaticky vygenerovane hodnoty). Pokud osoba se zadanym rodnym cislem jiz existuje, nezaklada se, ale pouzije se tato jiz existujici. Pokud dojde k jakekoliv chybe, dojde k vraceni transakce do puvodniho stavu, tj. zadna operace se neprovede. Neni-li zadano rodne cislo, vygeneruje se pseudorodny kod podle data narozeni a pohlavi.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
insertOsobaStudiumData WSInsertOsobaStudiumData

insertStudentFull
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vlozi do systemu noveho studenta. Vraci zpet informace o tomto studentovi plus vyplnene osCislo (ktere IS/STAG generuje sam)
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
student WSStudentFull

insertStudentNaOboruVRoce
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vlozi do systemu zaznam do tabulky STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
studentNaOboruVRoce WSStudentNaOboruVRoce

insertStudentVRoce
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vlozi do systemu dalsi rok studia studenta do tabulky STUDENTI_V_ROCE
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
studentVRoce WSStudentVRoce

najdiStudentyPodleJmena
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů na základě jména a/nebo příjmení.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
prijmeni String Část příjmení nebo celé příjmení.
jmeno String Část jména nebo celé jméno.
zobrazovatSimsUdaje Boolean Zda do výsledku přidat i údaje ze SIMS (matrika studentů) - datum max. doby studia. Mohou vidět pouze role: studijní referentka, tajemník fakulty, prorektor a administrátor.
lang String

updateStudentFull
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Upravi zaznam v tabulce STUDENTI. Upravuje pouze ty polozky, jejichz hodnota byla predana.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
student WSStudentFull

updateStudentNaOboruVRoce
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Upravi zaznam v tabulce STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE. Upravuje pouze ty polozky, jejichz hodnota byla predana.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
studentNaOboruVRoce WSStudentNaOboruVRoce

updateStudentVRoce
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Upravi zaznam v tabulce STUDENTI_V_ROCE. Upravuje pouze ty polozky, jejichz hodnota byla predana.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
studentVRoce WSStudentVRoce

zapisRozvrhovychAkci
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Provede zapis/odzapis/zmenu zapsanych rozvrhovych akci studenta na predmetu. Tato sluzba kombinuje vsechny moznosti (tj. zapsani, odepsani i zmeny i rozvrhovych akci). V ve vstupnim datovem typu se vyskytuje polozka 'operace'. Tato polozka musi nabyvat jedne z hodnot: 'Z' - zapis rozvrhove akce, 'O' - odzapis rozvrhove akce.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
zapisStudentuRequest ZapisStudentuRequest Zakladni informace o studentovi, zapisovanem predmetu plus seznam zapisovanych ci odepisovanych rozvrhovych akci
terminy
Description Termíny zkoušek
Type SOAP
Address /ws/services/soap/terminy
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title TerminyServiceImplPort

Operation

getTerminyProStudenta
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam zkouškových termínů pro zadaného studenta - vrací platné termíny + termíny, které jsou neplatné (zrušené), ale student je na nich zapsán. U výsledných termínů vrací i mnoho příznaků, které značí, v jakém stavu je daný termín ve vztahu ke studentovi (tj. zda jej má zapsaný, zda si jej může zapsat, případně proč si jej zapsat nemůže). Vrací defakto datový podklad který je shodný jako portálové stránka pro zápis studenta na termíny.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
lang String

getTerminyZkousek
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam zkouškových termínů podle zadaných kritérií. Musí být zadán alespoň id termínu, učitel, předmět, katedra či osobní číslo.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long ID termínu, pokud chcete vybrat konkrétní termín.
ucitIdno Long Stagovské ID učitele, není-li uvedeno, na učiteli nezáleží
katedra String
zkratka String
semestr String Semestr, neni-li uveden, na semestru nezáleží.
rok String
osCislo String Je-li uvedeno osobní číslo, vyhledá termíny jen kde byl přihlášen tento student. V tomto případě musí být ale služba volána pod přihlášeným tímto studentem a nebo vyšší rolí. Vyhledává i termíny, kdy byl omluven.
zobrazitProsle Boolean Zda vyhledat i termíny již proběhnuté. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitAktualni Boolean Zda vyhledat i termíny, které teprve proběhnout. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitZrusene Boolean Zda vyhledat i zrušené termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitBlokovane Boolean Zda vyhledat i blokované termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
lang String

getTerminyZkousekICAL
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam zkouškových termínů podle zadaných kritérií. Musí být zadán alespoň id termínu, učitel, předmět, katedra či osobní číslo. V ICAL formátu např. pro GoogleCalendar.
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long ID termínu, pokud chcete vybrat konkrétní termín.
ucitIdno Long Stagovské ID učitele, není-li uvedeno, na učiteli nezáleží
katedra String
zkratka String
semestr String Semestr, neni-li uveden, na semestru nezáleží.
rok String
osCislo String Je-li uvedeno osobní číslo, vyhledá termíny jen kde byl přihlášen tento student. V tomto případě musí být ale služba volána pod přihlášeným tímto studentem a nebo vyšší rolí. Vyhledává i termíny, kdy byl omluven.
zobrazitProsle Boolean Zda vyhledat i termíny již proběhnuté. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitAktualni Boolean Zda vyhledat i termíny, které teprve proběhnout. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitZrusene Boolean Zda vyhledat i zrušené termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
zobrazitBlokovane Boolean Zda vyhledat i blokované termíny. Není-li uvedeno, použije se 'true'
lang String

odhlasStudentaZTerminu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Provede odzapsani studenta (osCislo) od zadaneho zkouskoveho terminu (termIdno). Vraci bud retezec 'OK' (v pripade bezchybne provedeneho odzapisu) nebo jakykoliv jiny text, ktery obsahuje prislusnou textovou hlasku zduvodnujici, proc se odzapis nezdaril.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
termIdno long
lang String

zapisStudentaNaTermin
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Provede zapis studenta (osCislo) na zadany zkouskovy termin (termIdno). Vraci bud retezec 'OK' (v pripade bezchybne provedeneho zapisu) nebo jakykoliv jiny text, ktery obsahuje prislusnou textovou hlasku zduvodnujici, proc se zapis nezdaril.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
termIdno long
lang String
ucitel
Description Učitelé
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ucitel
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title UcitelServiceImplPort

Operation

deleteUcitelOsobniUdaje
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Smaže záznam v tabulce UCITELE. Ucitele lze identifikovat buď identifikátorem ucitIdno nebo rodnym cislem.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdnoForDelete Long UcitIdno učitele ke smazání.
rodCisloForDelete String Rodne cislo učitele ke smazání.

getGarant_ProgramOborByRC
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam programů/oborů garantovaných učitelem se zadaným rodným číslem. Služba je primárně určena pro export do systému SAP.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
rc String

getGarant_ProgramOborByUcitIdno
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam programů/oborů garantovaných učitelem se zadaným ID ucitele. Služba je primárně určena pro export do systému SAP.
Areas getGarant_ProgramOborByUcitIdno, root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long
rok String

getUcitIdnoByStagLogin
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) na základě STAGovského uživatelského jména učitele.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stagLogin String Stag login učitele.

getUcitelInfo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí širší informace o učiteli na základě jeho STAGovského ID.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno Long Stagovské ID učitele.
lang String

getUciteleKatedry
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam učitelů zadaného pracoviště nebo podřízených pracovišť.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String Pracoviště vyučujícího. Může být uvedena katedra, fakulta nebo REK - vrátí vždy vyučujícíc všech podřízených pracovišť
jenAktualni Boolean Zda zobrazovat jen aktuální učitele. Není-li uvedeno, zobrazují se jen aktuální. Je-li false, zobrazují se i neaktuální.
zobrazitExternisty Boolean Zda zobrazovat externisty a nebo nikoliv. Není-li uvedeno, JSOU externisti zobrazeni.
lang String

getUcitelePredmetu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam učitelů zadaného předmětu a jeho rozvrhových akcí. U každého záznamu výsledku je v atributu 'vazbaNaPredmet' bud 'pr' (učitel je uveden přímo u předmětu a pak je v atributu 'typAkce' poskládán řetězec 4 znaků A/N určujících postupně, zda je učitel veden jako garant/přednášející/cvičící/seminařící) a nebo 'ra' (učitel je veden u nějaké rozvrhové akce, pak je v atributu 'typAkce' uveden typ dané akce - př/cv/se). Pokud má učitel více různých výskytů, je ve výsledku uveden vícekrát.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String

getUciteleRoakce
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam učitelů zadané rozvrhové akce, která je zadána svým roakIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
roakIdno Long

insertUcitelOsobniUdaje
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vloží do systému nového učitele. Vrací zpět informace o tomto učiteli plus vyplněné ucitIdno (ktere IS/STAG vygeneruje sám)
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitel WSUcitelOsobniUdajeBean

najdiUcitelePodleJmena
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) a některé další informace na základě jména a/nebo příjmení učitele.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
prijmeni String Příjmení pro vyhledání. Lze použít zástupné znaky % pro vyhledávání.
jmeno String Jméno pro vyhledání. Lze použít zástupné znaky % pro vyhledávání.
lang String

selectUcitelOsobniUdaje
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí osobní údaje učitele z tabulky UCITELE.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno long ID učitele, jehož údaje jsou požadovány

selectUciteleTerminStatistikaPoctuStudentu
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí statistiku - pocty vyzkousenych studentu na predmetech/typech terminu ucitele/ucitelu.
Areas selectUciteleTerminStatistikaPoctuStudentu, root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rokPlatnosti String Akademický rok
semestr String Semestr
ucitIdno Long ID jednotlivého učitele
ucitelPracoviste String Pracoviště (katedra) učitele
ucitelFakulta String Fakulta nadřazená pracovišti/katedře učitele
zTerminu Boolean Je-li TRUE, berou se data z tabulek terminu a prihlaseni na ne. Je-li FALSE ci neni-li vubec zadano, bere se ze znamek (zde se pro jednoduchost pocita, ze byl-li predmet splnen na nekolikaty pokus, predpoklada se, ze student byl zkousen danym ucitelem i na vsech predchozich neuspesnych pokusech).

updateUcitelOsobniUdaje
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Upraví záznam v tabulce UCITELE. Upravuje pouze ty položky, jejichž hodnota byla předána.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitel WSUcitelOsobniUdajeBean Položky k úpravě. Musí být uvedena položka ucitIdno, která identifikuje učitele.
users
Description Uživatelé - Spojení mezi externím uživatelským jménem a identitami v IS/STAG.
Type SOAP
Address /ws/services/soap/users
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title UsersServiceImplPort

Operation

activateStagUser
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Aktivuje nebo deaktivuje uživatelské konto.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stagUserNameForUpdate String Uživatelské jméno, u kterého provést změnu.
stavAktivace String Aktivovat (A) ci zneplatnit (N) dane uzivatelske konto?

deleteStagUser
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stagUserNameForDelete String

getExternalLoginByOsobniCislo
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí externí login studenta podle jeho osobního čísla. Může vrátit prázdný řetězec - student nemusí mít externí login.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
osCislo String

getExternalLoginByUcitIdno
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí externí login učitele na základě STAGovského ID (ucitIdno).
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long STAG ID učitele (ucitIdno).

getKalendarOsoby
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí rozvrh osoby na podle jejího externího loginu (pripadne podle jejiho linku vygenerovaneho v portalu), ve formátu iCAL (např. po GoogleCalendar). Pokud má osoba více identit (student i učitel, více os. čísel..), vrací všechny identity dohromady. Pro studenta vrací rozvrh jeho předmětů plus termíny zkoušek, na kterých je/byl přihlášen, pro vyučujícího rozvrh jím vyučovaných předmětů a termínů jím zkoušených zkoušek
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Externí login uživatele nebo speciální link uživatele vygenerovaný v portálu (přístup přes orion login bude brzy omezen)
rokOd Long
rokDo Long
semestr String Semestr. Není-li uveden, berou se oba semestry
lang String

getOsoba
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrati osobu z tabulky OSOBY zadanou PRAVE jednim ze svych identifikatoru (osobIdno, osCislo, rodCislo).
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SP (Officer in charge)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osobIdno Long
osCislo String
rodCislo String

getOsobniCislaByExternalLogin
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam osobních čísel studenta dle jeho zadaného externího loginu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String Externí login studenta
pouzeStudujici Boolean Je-li true (defaultne), vraci pouze aktualne studujici nebo prerusena studia. Je-li false, vraci vsechny

getStagUserForStagLogin
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí informaci o roli uživatele dle jeho zadaného IS/STAG loginu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
login String IS/STAG login uživatele

getStagUserListForExternalLogin
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí uživatele dle jeho zadaného externího loginu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
externalLogin String Externí login uživatele

getStagUserListForExternalLoginV2
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam IS/STAG rolí uživatele dle jeho zadaného externího loginu.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
externalLogin String Externí login uživatele

getStagUsersRoles
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrací seznam uživatelů a jejich rolí v IS/STAG dle zadané fakulty, katedry a dalších parametrů. Uživatelé s rolí fakulta mohou vidět jen svoji fakultu, uživatelé s rolí katedra jen svoji katedru.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Secretary to faculty)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
fakulta String
katedra String
idRole String

getUcitIdnoByExternalLogin
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) na základě externího uživatelského jména učitele.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
externalLogin String Externí login učitele.

insertOsoba
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vlozi do systemu novou osobu. Vraci zpet informace o teto osobe plus vyplnene osobidno (ktere databaze generuje sama). Neni-li zadano rodne cislo, vygeneruje se pseudorodny kod podle data narozeni a pohlavi.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SP (Officer in charge)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osoba WSOsobaBean

insertStagUser
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stagUserForInsert WSStagUserForEdit

updateOsoba
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Upravi zaznam v tabulce OSOBY. Upravuje pouze ty polozky, jejichz hodnota byla predana (tj. neni prazdna nebo null).
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
SP (Officer in charge)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osoba WSOsobaBean
vsp
Description Služby poskytující data pro vizualizaci (studentova) studijního plánu. POZOR - jedná se o INTERNÍ služby, které lze využívat, ale s rizikem, že může kdykoliv dojít k jejich změně a to i bez předchozího ohlášení!
Type SOAP
Address /ws/services/soap/vsp
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title VSPServiceImplPort

Operation

getStudent
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí kompletní informace o studentovi a jeho rocích studia ("kompletní" znamená z hlediska použití v aplikaci pro vizualizaci plánu).
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String Osobní číslo studenta

getStudijniPlan
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí kompletní informace o studijním plánu a celé jeho struktuře ("kompletní" znamená z hlediska použití v aplikaci pro vizualizaci plánu).
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stplIdno long ID požadovaného studijního plánu
znamky
Description Známky
Type SOAP
Address /ws/services/soap/znamky
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title ZnamkyServiceImplPort

Operation

getZnamkyByPredmet
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na daném předmětu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Teacher)
AD (Administrator)
KA (Department)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String
semestr String
vracetIUznane Boolean Je-li 'true', vrací metoda i uznané předměty. V jiném případě vrací jen klasické studované předměty.

getZnamkyByRoakce
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na dané rozvrhové akci.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Teacher)
AD (Administrator)
KA (Department)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
roakIdno Long
vracetIUznane Boolean Je-li 'true', vrací metoda i uznané předměty. V jiném případě vrací jen klasické studované předměty.

getZnamkyByStudent
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam známek studenta. Lze filtrovat podle ak. roku, semestru, předmětu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rok String Není-li uveden, na ak. roce nezáleží
semestr String
pracZkr String
zkrPredm String
vracetIUznane Boolean Je-li 'true', vrací metoda i uznané předměty. V jiném případě vrací jen klasické studované předměty.

getZnamkyByTermin
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na daném zkouškovém termínu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Teacher)
AD (Administrator)
KA (Department)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long

uploadZnamek
Garance Garantováno minimálně do 19.7.2025
Comment Provede nahrání zadaných známek do STAGu. Tuto metodu mohou volat uživatelé s rolemi: vyučující, katedra, tajemník fakulty, administrátor.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles VY (Teacher)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Secretary to faculty)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
znamky WSHromadnaZnamkaListBean Seznam známek k nahrání