kvalifikacniprace
Description Kvalifikační práce (diplomky, bakalářky)
Type SOAP
Address /ws/services/soap/kvalifikacniprace
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title KvalifikacniPraceServiceImplPort

Operation

downloadPraceContent
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí obsah zadané kvalifikační práce (dle adipIdno), posudku k ní či průběhu obhajoby. Některé práce/posudky/průběhy mohou pro stažení vyžadovat přihlášeného uživatele, jiné může mít právo stáhnout i nepřihlášený uživatel. POZOR - NEPOUŽÍVAT - SLUŽBA JE NEPODPOROVANÁ A BUDE ZRUŠENA! Používejte novou službu soubory/getSouborContent !
Areas root, downloads
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long
coStahnout Integer Co přesně stáhnout? 1-vlastní práci, 2-posudek vedoucího, 3-posudek oponenta, 4-průběh obhajoby. Není-li uvedeno, stahuje se obsah práce.

downloadPraceContentAuth
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí obsah zadané kvalifikační práce (dle adipIdno), posudku k ní či průběhu obhajoby. Vždy vyžaduje přihlášení. Role ADMINISTRATOR, KNIHOVNA a KNIHOVNA_SPRAVCE mohou stahovat všechny práce bez omezení. Role FAKULTA a KATEDRA jen jim náležející práce. POZOR - NEPOUŽÍVAT - SLUŽBA JE NEPODPOROVANÁ A BUDE ZRUŠENA! Používejte novou službu soubory/getSouborContentAuth !
Areas root, downloads
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long
coStahnout Integer Co přesně stáhnout? 1-vlastní práci, 2-posudek vedoucího, 3-posudek oponenta, 4-průběh obhajoby. Není-li uvedeno, stahuje se obsah práce.

exportPraceData
Garance Garantováno minimálně do 23.7.2025
Comment Exportuje údaje o kvalif. pracích do formátu VSKP či THESES (viz. parametr systemVystupu), většinou pro účely registrů pro odhalování plagiátorství.
Areas root, downloads
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles LOGGED
Arguments
Title Type (Java) Comment
adipIdno Long ID kvalifikační práce. Je-li vyplněno, exportuje se pouze tato jedna práce. Jinak se exportuje obecně více prací, záleží na ostatních parametrech.
identifikator String Externí identifikator uvedený u kvalifikační práce.
systemVystupu String Systém výstupu, může být 'VSKP', 'THESES'. Není-li vyplněno, je použito 'THESES'.
datumOdevzdaniOd Date Není-li uvedeno, berou se všechny záznamy o kvalif. pracích, které ještě nebyly v daném systému výstupu vyexportovány nebo ty, které byly modifikovány. Je-li uvedeno, berou se všechny práce od daného datumu.
jenSeSouborem Boolean Je-li true, berou se jen práce, u kterých je přiložen soubor s plnym textem prace. Neni-li uvedeno, bere se 'false'.

getKvalifikacniPrace
Garance Garantováno minimálně do 23.7.2025
Comment Vrátí seznam kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových) dle zadaných parametrů. Přestože jsou všechny parametry volitelné, systém nedovolí vrátit všechny práce - tj. alespoň jeden musí být zadán. Není-li některý parametr zadán, pak na něm nezáleží.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
rokZadani String Rok zadání práce
rokObhajoby String Rok obhajoby práce
osCislo String
stprIdno Long
adipIdno Long ID kvalifikační práce. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze tuto jedinou práci.
ucitIdno Long ID osoby se zadaným vztahem k práci (viz. parametr vztahKPraci) - identifikační číslo vyučujícího.
vztahKPraci String Vztah zadané osoby k práci. Není-li zadáno, může mít zadaná osoba libovolný vztah k práci.
typPrace Integer Omezení jen na určitý typ práce (diplomová, bakalářská). Hodnotou je číslo z číselníku 'PRACE'.
datumZmenyOd Date Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navrácených prací větší, než čas uvedený jako hodnota parametru
datumZmenyDo Date Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navrácených prací menší, než čas uvedený jako hodnota parametru
lang String

getKvalifikacniPraceAuth
Garance Garantováno minimálně do 23.7.2025
Comment Naprosto shodná služba jako 'getKvalifikacniPrace'. Tato služba však VYŽADUJE vždy přihlášeného uživatele.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
rokZadani String Rok zadání práce
rokObhajoby String Rok obhajoby práce
osCislo String
stprIdno Long
adipIdno Long ID kvalifikační práce. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze tuto jedinou práci.
ucitIdno Long ID osoby se zadaným vztahem k práci (viz. parametr vztahKPraci) - identifikační číslo vyučujícího.
vztahKPraci String Vztah zadané osoby k práci. Není-li zadáno, může mít zadaná osoba libovolný vztah k práci.
typPrace Integer Omezení jen na určitý typ práce (diplomová, bakalářská). Hodnotou je číslo z číselníku 'PRACE'.
datumZmenyOd Date Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navrácených prací větší, než čas uvedený jako hodnota parametru
datumZmenyDo Date Je-li uvedeno, pak musí být čas poslední změny u navrácených prací menší, než čas uvedený jako hodnota parametru
lang String

getKvalifikacniPraceOsoby
Garance Garantováno minimálně do 23.7.2025
Comment Vrátí seznam dvojic kvalifikační práce - osoby se vztahem k práci. Je nutno zadat alespoň jeden z dvojice parametrů adipIdno, ucitIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long ID kvalifikační práce. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze tuto jedinou práci.
ucitIdno Long ID osoby se vztahem k práci. Pokud parametr vyplníte, ve výsledku získáte pouze práce ke kterým má vztah zadaný učitel.
lang String

nastavPoslatDoKnihovny
Garance Garantováno minimálně do 23.7.2025
Comment Nastaví u zadane kvalifikacni prace priznak 'poslat do knihovny' na zadanou hodnotu (buď A nebo N). Služba vrací řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vrací text chyby.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
KN (Library)
KS (Library administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long
hodnota String

nastavPrevzatoKnihovnou
Garance Garantováno minimálně do 23.7.2025
Comment Nastaví u zadane kvalifikacni prace priznak 'prevzato knihovnou' na 'ANO' a pripadne 'prevzato knihovnou datum' na aktualni datum. Služba vrací řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vrací text chyby.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
KN (Library)
KS (Library administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long
nastavitPrevzatoKnihovnouDatum Boolean Pokud je TRUE, nastavi se zaroven polozka 'dat_knihovna' na aktualni datum (datum prevzeti knihovnou). Je-li 'false' nebo neni uvedeno, pak se tato polozka nemeni.

updateKvalifikacniPrace
Garance Garantováno minimálně do 23.7.2025
Comment Nastavi datum odevzdani kvalifikacni prace na zadanou hodnotu. Vrati-li retezec 'OK', dopadlo to v poradku, jinak vrati chybu
Areas root
Authentication necessary service forbidden
Arguments
Title Type (Java) Comment
adipIdno long
datumOdevzdani Date Datum odevzdani prace nastavit na zadanou hodnotu (muze byt i NULL, pak je datum nastaveno na NULL)

zrusPrevzatoKnihovnou
Garance Garantováno minimálně do 23.7.2025
Comment Nastaví u zadane kvalifikacni prace priznak 'prevzato knihovnou' na 'NE' a 'prevzato knihovnou datum' na NULL. Služba vrací řetězec OK pokud bylo v pořádku nastaveno, jinak vrací text chyby.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
KN (Library)
KS (Library administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
adipIdno Long