mistnost
Description Místnosti
Type SOAP
Address /ws/services/soap/mistnost
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title MistnostServiceImplPort

Operation

getBudovy
Garance Garantováno minimálně do 21.7.2025
Comment Vrátí seznam všech budov.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)

getMistnostiInfo
Garance Garantováno minimálně do 21.7.2025
Comment Vrátí seznam místností vyhovujících parametrům s kompletními informacemi.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
zkrBudovy String Zkratka budovy (např. UL).
cisloMistnosti String Číslo místnosti (např. 409).
pracoviste String Pracoviště.
kapacitaOd Integer Kapacita Od.
kapacitaDo Integer Kapacita Do.
typ String Typ místnosti
spolFond Boolean Zda je místnost ve společném fondu
jenPlatne Boolean Zda vybírat jen aktuálně platné místnosti. Není-li uvedeno, vybírá jen platné.
identifikator String Vyhledá místnost dle zadaného identifikátoru. Tabulka MISTNOSTI.IDENTIFIKATOR
lang String

getVytizeniMistnostiFakultami
Garance Garantováno minimálně do 21.7.2025
Comment Vrátí vytížení místností fakultami dle zadaných parametrů. Tato služba jde pouze do úrovně fakult. V položce fakulta_cp vrací číslo pracoviště z číselníku pracovišť a v případě, že není u jednorázových akcí pracoviště vyplněno, vrací položku 'středisko' od jednorázové akce.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
zkrBudovy String Zkratka budovy (např. UL).
cisloMistnosti String Číslo místnosti (např. 409).
datumOd Date Datum od kdy počítat (včetně).
datumDo Date Datum do kdy počítat (včetně).
fakulta String Omezit pouze pro jedinou fakultu? % - pro všechny fakulty
jenPracovniDny Boolean Omezit pouze na pracovní dny (Po-Pá)?
jenSoboty Boolean Omezit pouze na soboty?
zapocitatNevyuzitouDobu Boolean Započítat nevyužitou dobu v místnosti vlastníkovi místnosti (fakultě)?
pocitatPrezKomb Boolean Přidat položky se součtem prezenční a kombinované formy?
dobuPocitatTydne Boolean Je-li false, doba se počítá absolutně za celé zadané období. Je-li true, počítá se doba průměrná 'za týden', tj. celková spočtená doba se vydělí počtem zadaných týdnů (celkový počet dnů období / 7).
rozepsatOstatni Boolean Je-li true, pak rozepíše všechny jendotlivé akce zařazené do kolonky 'Ostatní'. Bude pak použit i výsledný sloupec 'nazev', kde bude uvedeno o jakou akci jde.
provozOd Double Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností OD v hodinách během dne (např. hodnota 7.5 znamená 7:30 ráno)?
provozDo Double Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností DO v hodinách během dne (např. hodnota 18.33 znamená 18:20)?
typyUdalosti String Jaké typy časoprostorových událostí započítávat? (prázdné nebo % = všechny, jinak zadat za sebou jednotlivá písmenka: R-Rozvrhová akce, B-blokace, Z-zkouška, P-přijímací řízení, J-jednorázová akce)

getVytizeniMistnostiPracovisti
Garance Garantováno minimálně do 21.7.2025
Comment Vrátí vytížení místností pracovišti dle zadaných parametrů. Tato služba jde až do úrovně jednotlivých pracovišť u těch typů událostí, kde je to možné. V položce pracoviste_cp vrací číslo pracoviště z číselníku pracovišť a v případě, že není u jednorázových akcí pracoviště vyplněno, vrací položku 'středisko' od jednorázové akce.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ALL
Arguments
Title Type (Java) Comment
zkrBudovy String Zkratka budovy (např. UL).
cisloMistnosti String Číslo místnosti (např. 409).
datumOd Date Datum od kdy počítat (včetně).
datumDo Date Datum do kdy počítat (včetně).
pracoviste String Omezit pouze pro jedine pracoviste? % - pro všechny pracoviste
jenPracovniDny Boolean Omezit pouze na pracovní dny (Po-Pá)?
jenSoboty Boolean Omezit pouze na soboty?
zapocitatNevyuzitouDobu Boolean Započítat nevyužitou dobu v místnosti vlastníkovi místnosti (fakultě)?
pocitatPrezKomb Boolean Přidat položky se součtem prezenční a kombinované formy?
dobuPocitatTydne Boolean Je-li false, doba se počítá absolutně za celé zadané období. Je-li true, počítá se doba průměrná 'za týden', tj. celková spočtená doba se vydělí počtem zadaných týdnů (celkový počet dnů období / 7).
rozepsatOstatni Boolean Je-li true, pak rozepíše všechny jendotlivé akce zařazené do kolonky 'Ostatní'. Bude pak použit i výsledný sloupec 'nazev', kde bude uvedeno o jakou akci jde.
provozOd Double Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností OD v hodinách během dne (např. hodnota 7.5 znamená 7:30 ráno)?
provozDo Double Pokud se započítává nevyužitá doba, pak zde je uveden čas provozu místností DO v hodinách během dne (např. hodnota 18.33 znamená 18:20)?
typyUdalosti String Jaké typy časoprostorových událostí započítávat? (prázdné nebo % = všechny, jinak zadat za sebou jednotlivá písmenka: R-Rozvrhová akce, B-blokace, Z-zkouška, P-přijímací řízení, J-jednorázová akce)