ng_studenti
Description Studenti - seznamy
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_studenti
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_studentiServiceImplPort

Operation

getKarierniPortalStudentInfo
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí informace požadované kariérním portálem o studentovi. RT 331328. Je nutno na každé škole pak zapnout konfigurací ve ws-config.properties.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
externalLoginName String Uživatelské jméno studenta, které má v externím systému pro přihlašování (např. v SSO Shibboleth a podobně)
rodneCislo String Rodné číslo studenta
klubAbsolventuEmail String E-mail uvedený v modulu klubu absolventů

getVazbyUcitelStudent
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Vrátí seznam objektů (předmětů, rozvrhových akcí, termínů zkoušek), na kterých se aktuální volající vyučující a student zadaný číslem své karty setkávají.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
VY (Teacher)
KA (Department)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno BigDecimal ID učitele - napevno podle volajícího uživatele
cisloKarty String Číslo karty požadovaného studenta