cro_studenti
Description CRO STAG studetni Služby.
Type SOAP
Address /ws/services/soap/cro_studenti
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title StagStudentiCroServiceImplPort

Operation

najdiPredmety
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Vrátí vsechny predmety zadaneho studia - identifikatoru role - v roce
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
pracoviste String
zkratka String
rok String
lang String

selectAllOsoby
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Vrátí vsechny osoby
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)

selectAllRole
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Vrátí vsechny role osoby
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)

selectAllRoleOsoby
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Vrátí vsechny role osoby dle dane zadanaho identifikatoru
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
idOsoby Integer id osoby ve Stagu - OSOBIDNO
idExterni String id osoby v externim systemu = CRO_ID
usernameExterni String username osoby v externim systemu = ORION
rodneCislo String

selectChangedOsoby
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Vrátí seznam ID osob, u kterych doslo v casem rozpeti from - to ke zmene
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
from Date
to Date

selectChangedRole
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Vrátí seznam ID roli, u kterych doslo v casem rozpeti from - to ke zmene
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
from Date
to Date

selectOsoba
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Vrátí osobu dle zadaneho identifikatoru
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
idOsoby Integer id osoby ve Stagu - OSOBIDNO
idExterni String id osoby v externim systemu = CRO_ID
usernameExterni String username osoby v externim systemu = ORION
rodneCislo String

selectOsobaByRole
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Vrátí osobu dle zadaneho indetifikatoru role
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
lokalniId String id role ve Stagu - pro studium OS_CISLO

selectPredmetyStudia
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Vrátí vsechny predmety zadaneho studia - identifikatoru role - v aktualnim ak.roce
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
lokalniId String id role ve Stagu - pro studium OS_CISLO

selectRoliOsoby
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Vrátí roli osoby dle dane zadanaho identifikatoru
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
lokalniId String id role ve Stagu - pro studium OS_CISLO
nazevRole String STUDENT, ORION, ....

updateOsoba
Garance Garantováno minimálně do 19.6.2025
Comment Vlozi/Updatuje jednu z polozek: 1. IdExterni u Studenta ve Stagu, 2. ORION username studenta, 3. EMAIL studenta (zadne jine polozky neupdatuje)
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osoba WSOsoba Položky k úpravě osoby. Upravuje se jen idExterni. Jako identifikátor musí být uvedeno idOsoby = OSOBIDNO nebo rodCislo