ucitel
Description Učitelé
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ucitel
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title UcitelServiceImplPort

Operation

deleteUcitelOsobniUdaje
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Smaže záznam v tabulce UCITELE. Ucitele lze identifikovat buď identifikátorem ucitIdno nebo rodnym cislem.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdnoForDelete Long UcitIdno učitele ke smazání.
rodCisloForDelete String Rodne cislo učitele ke smazání.

getGarant_ProgramOborByRC
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam programů/oborů garantovaných učitelem se zadaným rodným číslem. Služba je primárně určena pro export do systému SAP.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with special user account
Arguments
Title Type (Java) Comment
rc String

getGarant_ProgramOborByUcitIdno
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam programů/oborů garantovaných učitelem se zadaným ID ucitele. Služba je primárně určena pro export do systému SAP.
Areas getGarant_ProgramOborByUcitIdno, root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
ucitIdno Long
rok String

getUcitIdnoByStagLogin
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) na základě STAGovského uživatelského jména učitele.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
stagLogin String Stag login učitele.

getUcitelInfo
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí širší informace o učiteli na základě jeho STAGovského ID.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno Long Stagovské ID učitele.
lang String

getUciteleKatedry
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam učitelů zadaného pracoviště nebo podřízených pracovišť.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String Pracoviště vyučujícího. Může být uvedena katedra, fakulta nebo REK - vrátí vždy vyučujícíc všech podřízených pracovišť
jenAktualni Boolean Zda zobrazovat jen aktuální učitele. Není-li uvedeno, zobrazují se jen aktuální. Je-li false, zobrazují se i neaktuální.
zobrazitExternisty Boolean Zda zobrazovat externisty a nebo nikoliv. Není-li uvedeno, JSOU externisti zobrazeni.
lang String

getUcitelePredmetu
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam učitelů zadaného předmětu a jeho rozvrhových akcí. U každého záznamu výsledku je v atributu 'vazbaNaPredmet' bud 'pr' (učitel je uveden přímo u předmětu a pak je v atributu 'typAkce' poskládán řetězec 4 znaků A/N určujících postupně, zda je učitel veden jako garant/přednášející/cvičící/seminařící) a nebo 'ra' (učitel je veden u nějaké rozvrhové akce, pak je v atributu 'typAkce' uveden typ dané akce - př/cv/se). Pokud má učitel více různých výskytů, je ve výsledku uveden vícekrát.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String

getUciteleRoakce
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam učitelů zadané rozvrhové akce, která je zadána svým roakIdno.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
roakIdno Long

insertUcitelOsobniUdaje
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vloží do systému nového učitele. Vrací zpět informace o tomto učiteli plus vyplněné ucitIdno (ktere IS/STAG vygeneruje sám)
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitel WSUcitelOsobniUdajeBean

najdiUcitelePodleJmena
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí STAGovské ID učitele (ucitIdno) a některé další informace na základě jména a/nebo příjmení učitele.
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
prijmeni String Příjmení pro vyhledání. Lze použít zástupné znaky % pro vyhledávání.
jmeno String Jméno pro vyhledání. Lze použít zástupné znaky % pro vyhledávání.
lang String

selectUcitelOsobniUdaje
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí osobní údaje učitele z tabulky UCITELE.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitIdno long ID učitele, jehož údaje jsou požadovány

selectUciteleTerminStatistikaPoctuStudentu
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí statistiku - pocty vyzkousenych studentu na predmetech/typech terminu ucitele/ucitelu.
Areas selectUciteleTerminStatistikaPoctuStudentu, root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
rokPlatnosti String Akademický rok
semestr String Semestr
ucitIdno Long ID jednotlivého učitele
ucitelPracoviste String Pracoviště (katedra) učitele
ucitelFakulta String Fakulta nadřazená pracovišti/katedře učitele
zTerminu Boolean Je-li TRUE, berou se data z tabulek terminu a prihlaseni na ne. Je-li FALSE ci neni-li vubec zadano, bere se ze znamek (zde se pro jednoduchost pocita, ze byl-li predmet splnen na nekolikaty pokus, predpoklada se, ze student byl zkousen danym ucitelem i na vsech predchozich neuspesnych pokusech).

updateUcitelOsobniUdaje
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Upraví záznam v tabulce UCITELE. Upravuje pouze ty položky, jejichž hodnota byla předána.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles AD (Administrator)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
ucitel WSUcitelOsobniUdajeBean Položky k úpravě. Musí být uvedena položka ucitIdno, která identifikuje učitele.