ng_terminy
Description Termíny
Type SOAP
Address /ws/services/soap/ng_terminy
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title GeneratedNg_terminyServiceImplPort

Operation

getTerminyStatnic
Garance Negarantováno! Pozor, tato služa je sice na IS/STAG API přítomna, ale její přesná specifikace a funkčnost není jakkoliv garantována a její použití je zcela na riziko klienta. Služba se může kdykoliv bez varování změnit či zmizet.
Comment Státnicové termíny
Areas root
Authentication necessary probably without the need to log in (however, based on the configuration of a specific IS/STAG installation, the service may require a login or a specific user role)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
p_datum_od LocalDate Datum od
p_datum_do LocalDate Datum do