znamky
Description Známky
Type SOAP
Address /ws/services/soap/znamky
Specifikace SOAP 1.1 WSDL 
Title ZnamkyServiceImplPort

Operation

getZnamkyByPredmet
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na daném předmětu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Teacher)
AD (Administrator)
KA (Department)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
katedra String
zkratka String
rok String
semestr String
vracetIUznane Boolean Je-li 'true', vrací metoda i uznané předměty. V jiném případě vrací jen klasické studované předměty.

getZnamkyByRoakce
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na dané rozvrhové akci.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Teacher)
AD (Administrator)
KA (Department)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
roakIdno Long
vracetIUznane Boolean Je-li 'true', vrací metoda i uznané předměty. V jiném případě vrací jen klasické studované předměty.

getZnamkyByStudent
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam známek studenta. Lze filtrovat podle ak. roku, semestru, předmětu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles ST (Student)
PR (Vice-Rector)
AD (Administrator)
FA (Secretary to faculty)
SR (Student Affairs Officer)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
osCislo String
rok String Není-li uveden, na ak. roce nezáleží
semestr String
pracZkr String
zkrPredm String
vracetIUznane Boolean Je-li 'true', vrací metoda i uznané předměty. V jiném případě vrací jen klasické studované předměty.

getZnamkyByTermin
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Vrátí seznam studentů a jejich známek ze zápočtů a zkoušek na daném zkouškovém termínu.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles PR (Vice-Rector)
VY (Teacher)
AD (Administrator)
KA (Department)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
termIdno Long

uploadZnamek
Garance Garantováno minimálně do 18.7.2025
Comment Provede nahrání zadaných známek do STAGu. Tuto metodu mohou volat uživatelé s rolemi: vyučující, katedra, tajemník fakulty, administrátor.
Areas root
Authentication necessary log in, authenticate with user role
Permitted roles VY (Teacher)
AD (Administrator)
KA (Department)
FA (Secretary to faculty)
Arguments
Title Type (Java) Comment
stagUser String
znamky WSHromadnaZnamkaListBean Seznam známek k nahrání